Vzpomínáme

Velmi smutná zpráva – zemřel ZH František Obermajer

S velkou lítostí oznamujeme velmi smutnou zprávu o úmrtí Zasloužilého hasiče pana Františka Obermajera z Klínce. Starosta SDH Klínec zemřel v sobotu 30. dubna 2022 po dlouhodobé těžké nemoci v nemocnici v Příbrami ve věku 76 let.

Nositel mnoha hasičských vyznamenání a veřejných uznání, včetně toho nejvyššího  - Titulu Zasloužilý hasič v roce 2013. Jeho klasické zapojení do řad českého hasičstva patří v Klínci jako nesmazatelný historický důkaz pomoci spoluobčanům v boji proti požárům a dalším nehodám. K jeho nezměrné lásce k dobrovolné hasičské celoživotní práce znamená i celé zapojení jeho rodiny.

Bratr Zasloužilý hasič František Obermajer i v rámci 7. okrsku zanechal pro ostatní SDH velkou osobní a pracovní činnost pro rozvoj požární techniky těchto zásahových jednotek. Svou prací v autodílně se podílel na opravách, vylepšení jejich stavu nesmírně obětavou prací. Stejně tak je nutno připomenout jeho velkou zodpovědnost při přestavbách hasičské zbrojnice v Klínci, která našla mezi hasiči velkou oblibu. Patří sem řada akcí, vzpomínkových připomenutí a také pořádání Masarykovy vatry k výročí naší republiky. O jeho další činnosti by bylo možno psát mnoho pochvalných slov.

Františku, kamaráde, dobrý občane obce Klínec a věrný hasiči, děkujeme Ti za odvedenou práci pro hasiče a za kamarádské vztahy vřelé poděkování!

Čest Tvé památce!

                     

Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku Praha západ                                                                                      

 

S naším Františkem Obermajerem se rozloučíme v pátek 6. 5. 2022 v 11,00 hodin v kostele Všech svatých v Líšnici.  

Banner JRy

 

V prosinci letošního roku uplyne sto let od narození bratra Jaroslava Rybky, dlouholetého a snad lze s nadsázkou říci, celoživotního člena mokropeského hasičského sboru.  V jeho čele nakonec stanul jako  starosta a tuto funkci vykonával od roku 1968 po dobu třiceti let. Byl mokropeským patriotem a hybatelem společenského dění, kromě hasičů byl členem ochotnického divadelního souboru a členem Sokola. Jeho celoživotní láska k divadlu jej zavedla mezi ty, kteří v roce 1989 obnovili Mokropeský masopust, s nímž je od této doby spjat i hasičský sbor.

V dobách druhé světové války byl členem ilegální odbojové organizace „Zpravodajská brigáda“, kde byl velitelem její 1. čety. Za tuto činnost byl i vyznamenán prezidentem České republiky, to ale až v roce 1995, po změně politických poměrů v listopadu 1989. V letech padesátých byl naopak za své postoje vězněn v jáchymovských uranových dolech. Za celoživotní dobrovolnou hasičskou činnost byl oceněn řadou medailí a byl i jeden z prvních nositelů nejvyššího hasičského vyznamenání, Řádu sv. Floriána.

Dlouholetou prací se zasloužil o rozvoj mokropeského sboru, ještě v roce 1997 se podílel na prvních krocích směřujících k rekonstrukci a přístavbě hasičské zbrojnice. Jejího dokončení se již ale nedočkal. Jaroslav Rybka odešel náhle - 21.srpna 1998 (jak symbolické datum…) ve věku nedožitých 77 let.

Čest jeho památce!

 

1994Masopust2

1972scan0013

1972scan0020

1981 scan0004

1983scan0005

1994Masopust2

1994Masopust3

1995Masopust

divadlo1

divadlo2

moto

schuze

V období vážné celosvětové pandemie odešel z tohoto světa a také z řad Zasloužilých hasičů okresu Praha - západ

bratr Jan Laufík z SDH Jíloviště

Zemřel po delší nemoci 7. dubna 2020 ve věku nedožitých 85. narozenin (10. 8.).

Klub ZH 7. okrsku ztrácí v bratru Laufíkovi nejen obětavého a aktivního člena, který na úseku prevence působil při výchově občanů a zejména školní mládeže, ale i dobrého kamaráda.

Za jeho dlouholetou obětavou práci na úseku dobrovolné požární ochrany mu bylo v říjnu 2008 předáno v hasičském muzeu Přibyslav nejvyšší hasičské vyznamenání – Titul Zasloužilý hasič.

Bratře a velký kamaráde!

Tvého odchodu z našich řad velmi litujeme, protože jsi do posledních svých sil byl svým aktivním zájmem o hasičské hnutí pro nás všechny velkým příkladem. Děkujeme Ti za všechny leta, po která jsi byl věrným dobrovolným hasičům a Tvou velkou obětavost!

Čest Tvé památce!

Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku Praha - západ

Členové Klubu ZH 7. okrsku PZ, spolu s ostatními dobrovolnými hasiči, kamarády vzpomínají nedožitých 85. narozenin Zasloužilého hasiče bratra Jana Laufíka z Jíloviště.

Zasloužilý hasič, obětavý člen SDH Jíloviště Jan Laufík, by se 10. srpna letošního roku dožil 85 roků. Členové K ZH 7. okrsku na něj vzpomínají nejen při jeho nedožitému životnímu jubileu, ale zejména proto, že byl v posledních letech jediným aktivním ZH z Jíloviště, který se pravidelně účastnil akcí Klubu, v době pokračující nemoci i se svou manželkou. Velmi si toho považujeme a litujeme, že ty chvíle nemohou pokračovat dále.  Klub ZH tak ztratil obětavého a dobrého kamaráda…

Bratře Jane Laufíku, děkujeme za dobré kamarádské vztahy, které mezi námi vznikly. Současně děkujeme za tvou obětavou práci a věrnost dobrovolným hasičům!

Čest tvé památce!

Klub ZH 7. okrsku Praha západ

Richter

Zasloužilí hasiči okresu Praha západ vyjadřují hlubokou účast nad náhlým skonem starosty SH ČMS bratra ing. Karla Richtera, ZH. Bratr Richter byl pro mnohé z nás nejen vedoucím představitelem dobrovolné požární ochrany v republice, ale také dobrým kamarádem. Z jeho rukou jsme s pohnutím přebírali v Přibyslavi titul ZH, jehož nositelem byl za velké zásluhy v rozvoji dobrovolného hasičského hnutí, i on.

Náhlý odchod bratra Richtera při jeho účasti na významné hasičské akci v Přibyslavi, znamená pro dobrovolné hasiče velkou ztrátu, protože odešel uprostřed volebního období starosty SH ČMS. Zanechal významnou stopu na historické cestě dobrovolné požární ochrany, která se musela vyrovnat mimo jiné i s novými společenskými změnami a uspořádáním ve státě.

Litujeme jeho odchodu a vyslovujeme mu velké poděkování za jeho dlouholetou činnost, zejména jako vrcholného představitele dobrovolných hasičů a dobré kamarádství.

Čest jeho památce!