Členové Klubu ZH 7. okrsku PZ, spolu s ostatními dobrovolnými hasiči, kamarády vzpomínají nedožitých 85. narozenin Zasloužilého hasiče bratra Jana Laufíka z Jíloviště.

Zasloužilý hasič, obětavý člen SDH Jíloviště Jan Laufík, by se 10. srpna letošního roku dožil 85 roků. Členové K ZH 7. okrsku na něj vzpomínají nejen při jeho nedožitému životnímu jubileu, ale zejména proto, že byl v posledních letech jediným aktivním ZH z Jíloviště, který se pravidelně účastnil akcí Klubu, v době pokračující nemoci i se svou manželkou. Velmi si toho považujeme a litujeme, že ty chvíle nemohou pokračovat dále.  Klub ZH tak ztratil obětavého a dobrého kamaráda…

Bratře Jane Laufíku, děkujeme za dobré kamarádské vztahy, které mezi námi vznikly. Současně děkujeme za tvou obětavou práci a věrnost dobrovolným hasičům!

Čest tvé památce!

Klub ZH 7. okrsku Praha západ