BOJUJEME PROTI COVID-19

Jak jste si jistě všimli na sociálních sítích či díky informací zaslaným elektronickou poštou, i my jsme se zapojili do boje proti pandemii onemocnění COVID-19. Naše zapojení spočívá zejména v distribuci desinfekce Anti-COVID od české společnosti ČEPRO a lahviček pro stáčení desinfekce. Dále v nejbližších dnech očekáváme dodání 3D tiskárny, abychom započali s výrobou ochranných pomůcek. V případě, že byste měli o pomoc OSH Praha - západ zájem, neváhejte nás kontaktovat - desinfekce prozatím byla distribuována mezi sbory dobrovolných hasičů, jednotky požární ochrany, obce, seniory, domovy důchodců, policejní stanice, dětské domovy a další instituce v rámci Prahy - západ i přilehlých okresů.

V souvislosti s touto akcí je mou milou povinností zmínit ty, díky kterým jsme mohli tuto akci rozjet. Začnu lidmi z vlastních hasičských řad:

Monika Němečková - náměstkyně starosty SH ČMS - pomoc se získáním dotace na zakoupení desinfekce a 3D tiskárny

Oldřich Cejpek - člen SDH Čisovice - poskytnutí prostor pro uskladnění a výdej desinfekce, pomoc s dopravou

Bohumil Peták -  člen SDH Čisovice - pomoc při manipulaci s desinfekcí, poskytnutí vysokozvižného vozíku

SDH Zahořany - pomoc při stáčení desinfekce do lahví

SDH Davle - doprava lahví z Lanškrouna

sbory v rámci OSH Praha - západ - pomoc s distribucí desinfekce potřebným

Celá akce se však může uskutečnit jen díky firmám a institucím, které poskytly finance, své výrobky či služby:

Nadace ČEZ - www.nadacecez.cz - poskytnutí dotace na zakoupení 1000 litrů desinfekce a 3D tiskárny

Kofola - www.kofola.cz - bezplatné poskytnutí 3 tisíc kusů lahviček 0,25 litru pro stáčení desinfekce

Bema Lanškroun - www.bema-la.cz - bezplatné poskytnuí 4 tisíc kusů lahvičel 1 litr pro stáčení desinfekce

Plasty Mladeč - www.filament-pm.cz - poskytnutí filamentu do 3D tiskárny s výraznou slevou

FUEL INVEST - www.printwithsmile.com - bezplatné poskytnutí filamentu do 3D tiskárny

3D Evolution s.r.o, - www.vsepro3Dtisk.cz - bezplatné poskytnutí filamentu do 3D tiskárny

Plastifico - www.plastifico.cz - bezplatné poskytnutí filamentu do 3D tiskárny

Elegant 3D - www.elegant3D.cz - bezplatné poskytnutí filamentu do 3D tiskárny 

Smart Plastiqs - www.smart-plastiqs.combezplatné poskytnutí filamentu do 3D tiskárny

Obec Středokluky - www.stredokluky.cz - sponzorský dar na zakoupení filamentu do 3D tiskárny

SDH Středokluky - www.stredokluky.cz/stitek/hasici/ - sponzorský dar na zakoupení filamentu do 3D tiskárny

Richard Mrázek, RiMrwww.ok-rimr.com - poradenství při nákupu 3D tiskárny

Petr Mathauser - www.mathauser.com - zapůjčení palet pro dovoz lahviček

Všem partnerům velmi děkujeme. Je velmi milé zjistit, že v době krize člověk nachází pomocnou ruku. 


Vážené sestry a bratři,

v souvislosti s vývojem situace ohledně onemocnění COVID-19 přijala vláda několik opatření, na která musíme reagovat. Dále pak bylo přijato rozhodnutí Vedení SH ČMS. Z tohoto rozhodnutí vyplývá:

  • Ruší se postupové soutěže dospělých bez náhrady 
  • Ruší se postupové soutěže mládeže - zde je dle situace doporučeno zvážit v omezeném rozsahu do 15. 9. dokončit ročník na úrovni OSH - zde bude rozhodnuto na základě budoucího vývoje situace
  • Ruší se další akce (prozatím do 30.6.)
  • Prozatím se pozastavuje soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže - po odvolání nouzového stavu dojde k vyhodnocení okresního kola
  • Ruší se harmonogram shromáždění SDH, OSH a Sjezd - po ukončení nouzového stavu a povolení hromadných akcí bude stanoven náhradní termín včetně data konání Sjezdu. 
  • Ruší se jednání všech orgánů

Celé rozhodnutí je zde

Vím, že pro mnoho z nás jsou to zprávy velmi nemilé, nicméně zcela adekvátní v současné nelehké situaci. Na OSH pečlivě sledujeme situaci a jsme připraveni obnovit činnost, jakmile to bude možné. V souvislosti s naléhavostí situace vyzývá Vedení OSH Praha - západ k důslednému dodržování opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví. Vedení OSH Praha - západ doporučuje zvážit konání akcí i v případě, že splňují omezení daná vyhlášeným nouzovým stavem. Jsme si vědomi, že zrušení akcí pro některé sbory může mít zásadní dopady, nicméně v tuto chvíli je prioritou zdraví a snaha alespoň omezit šíření epidemie. Po ukončení krizového stavu budeme společně hledat cesty, jak zrušení akce uspořádat v náhradním termínu či jak vymyslet případné náhradní řešení. Vedení OSH Praha - západ také vyzývá všechny členy k zodpovědnému chování, důsledné hygieně, omezení sociálních kontaktů, omezení cestování, k případnému dodržení uvalené karantény.

Vedení OSH Praha - západ velmi oceňuje zapojení dobrovolných hasičů do prací souvisejícím s nouzovým stavem. Každému, kdo přiložil ruku k dílu, velmi děkujeme.

Za Vedení OSH Praha - západ

Josef Myslín, starosta OSH

--------------------------------------------------------

Dobrý den,

stále nám chybí 8 Hlášení o činnosti od těchto sborů: Čičovice, Horoměřice, Hvozdnice, Chýně, Kozinec, Rudná, Úholičky, Vonoklasy - velmi prosím o urychlené dodání, termín odevzdání Hlášení o činnosti byl již 31. ledna t. r.! Do konce měsíce je nutno zpracovat statistické údaje za celý okres pro centrální sumář. Hlášení o činnosti stačí zaslat elektronickou formou na mail: petra.cejpkova@seznam.cz - prosím o předání této informace ve vedení výše uvedených SDH.

Moc děkuji za spolupráci.

Petra Myslínová Cejpková, kancelář OSH PZ

 
 

ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU

Z důvodu snahy o snížení nákladů došlo ke změně bankovního účtu OSH Praha - západ.

Nový účet: 29331110/2010, je veden u Fio banky

Nové platby, prosím, zasílejte již na nový účet!!!

Starý je sice ještě stále aktivní, ale bude v dohledné době zrušen, aby bylo možno ušetřit příslušné poplatky.

Nový účet bude již uváděn na nových fakturách a dalších dokumentech OSH.

 

POZOR - změna korespondenční adresy

Vzhledem k nepříjemným zkušenostem s Českou poštou a vzhledem k tomu, že jsme v kanceláři OSH přítomni jen jeden den v týdnu, Vás žádáme, abyste korespondenci pro OSH Praha - západ zasílali na adresu:

Petra Myslínová Cejpková

Čisovice 11

252 04

Zajistíme tak vzájemně snadné doručení Vašich písemností.


Vždy poslední středu v měsíci zasedá Výkonný výbor OSH od 16.00, proto prosím přicházejte ve Vašich záležitostech do 15.00 hod.

Děkujeme za pochopení.


 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči,

vítáme Vás na webových stránkách Okresního sdružení hasičů Praha - západ. Okresní sdružení hasičů Praha - západ sdružuje více než čtyři tisícovky hasiček a hasičů všech věkových kategorií v 71 sborech. Několik stovek z tohoto celkového počtu jsou mladí hasiči - s mládeží u nás pracují více než dvě desítky sborů. 

Tyto webové stránky slouží jako hlavní komunikační kanál, prostřednictvím kterého komunikuje Okresní sdružení se sbory. Je naším cílem, abyste na těchto stránkách nalezli veškeré potřebné informace, případně odkazy na místa, kde se tyto požadované informace nechází - to se týká zejména dokumentů a informací poskytovaných orgány státní správy, případně našimi nadřízenými organizačními složkami - KSH a ústředím. V případě, že zde některé informace nenaleznete, neváhejte se na nás obrátit - jsme zde pro vás. 

 

 

Josef Myslín

starosta OSH