Vážené sestry a bratři,

v souvislosti s vývojem situace ohledně onemocnění COVID-19 přijala vláda několik opatření, na která musíme reagovat. Z tohoto důvodu jsou v tuto chvíli zrušeny následující akce:

14. 3. - Okresní uzlová štafeta

21. 3. - Školení rozhodčích mládeže

22. 3. - Školení rozhodčích PS

28. 3. -  Shromáždění delegátů SDH

4. 4. - Plnění specializace KUCHAŘ

19. 4. - Říčanská stovka

Akce kromě Říčanské stovky plánujeme uspořádat v náhradním termínu, u Říčanské stovky bohužel dochází pro tento rok k definitivnímu zrušení, neboť nejsme schopni najít náhradní termín.

Vzhledem k vývoji je pravděpodobné, že budeme nuceni zrušit i další akce, o této skutečnosti Vás budeme informovat.

V souvislosti s naléhavostí situace vyzývá Vedení OSH Praha - západ k důslednému dodržování opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví. Vedení OSH Praha - západ doporučuje zvážit konání akcí i v případě, že splňují omezení daná vyhlášeným nouzovým stavem. Jsme si vědomi, že zrušení akcí pro některé sbory může mít zásadní dopady, nicméně v tuto chvíli je prioritou zdraví a snaha alespoň omezit šíření epidemie. Po ukončení krizového stavu budeme společně hledat cesty, jak zrušení akce uspořádat v náhradním termínu či jak vymyslet případné náhradní řešení. Vedení OSH Praha - západ také vyzývá všechny členy k zodpovědnému chování, důsledné hygieně, omezení sociálních kontaktů, omezení cestování, k případnému dodržení uvalené karantény.

Za Vedení OSH Praha - západ

Josef Myslín, starosta OSH

--------------------------------------------------------

Dobrý den,

stále nám chybí 8 Hlášení o činnosti od těchto sborů: Čičovice, Horoměřice, Hvozdnice, Chýně, Kozinec, Rudná, Úholičky, Vonoklasy - velmi prosím o urychlené dodání, termín odevzdání Hlášení o činnosti byl již 31. ledna t. r.! Do konce měsíce je nutno zpracovat statistické údaje za celý okres pro centrální sumář. Hlášení o činnosti stačí zaslat elektronickou formou na mail: petra.cejpkova@seznam.cz - prosím o předání této informace ve vedení výše uvedených SDH.

Moc děkuji za spolupráci.

Petra Myslínová Cejpková, kancelář OSH PZ

 
 

ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU

Z důvodu snahy o snížení nákladů došlo ke změně bankovního účtu OSH Praha - západ.

Nový účet: 29331110/2010, je veden u Fio banky

Nové platby, prosím, zasílejte již na nový účet!!!

Starý je sice ještě stále aktivní, ale bude v dohledné době zrušen, aby bylo možno ušetřit příslušné poplatky.

Nový účet bude již uváděn na nových fakturách a dalších dokumentech OSH.

 

POZOR - změna korespondenční adresy

Vzhledem k nepříjemným zkušenostem s Českou poštou a vzhledem k tomu, že jsme v kanceláři OSH přítomni jen jeden den v týdnu, Vás žádáme, abyste korespondenci pro OSH Praha - západ zasílali na adresu:

Petra Myslínová Cejpková

Čisovice 11

252 04

Zajistíme tak vzájemně snadné doručení Vašich písemností.


Vždy poslední středu v měsíci zasedá Výkonný výbor OSH od 16.00, proto prosím přicházejte ve Vašich záležitostech do 15.00 hod.

Děkujeme za pochopení.


 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči,

vítáme Vás na webových stránkách Okresního sdružení hasičů Praha - západ. Okresní sdružení hasičů Praha - západ sdružuje více než čtyři tisícovky hasiček a hasičů všech věkových kategorií v 71 sborech. Několik stovek z tohoto celkového počtu jsou mladí hasiči - s mládeží u nás pracují více než dvě desítky sborů. 

Tyto webové stránky slouží jako hlavní komunikační kanál, prostřednictvím kterého komunikuje Okresní sdružení se sbory. Je naším cílem, abyste na těchto stránkách nalezli veškeré potřebné informace, případně odkazy na místa, kde se tyto požadované informace nechází - to se týká zejména dokumentů a informací poskytovaných orgány státní správy, případně našimi nadřízenými organizačními složkami - KSH a ústředím. V případě, že zde některé informace nenaleznete, neváhejte se na nás obrátit - jsme zde pro vás. 

 

 

Josef Myslín

starosta OSH