Kontaktní osoby pro úsek prevence

 

Jaroslav Kopecký (člen OORP)

Telefon: 607 671 745