Blahopřejeme

Listikova

Klub Zasloužilých hasičů 7.orsku Praha západ a SDH Bojov budou tak jako před pěti roky blahopřát nositelce titulu „Zasloužilá hasička“, sestře Evě Listíkové k jejím významným narozeninám, které připadnou na 26. 10. 2019.

Pro velkou hasičskou rodinu není třeba jubilantku Evu Listíkovou nějak podrobně představovat. Na své životní pouti kromě osobního života, který neměla jako mladá vdova s dvěma malými dcerami lehký, přesto v  dobrovolném hasičském hnutí zanechala hlubokou stopu. Obětavě pracovala nejen ve svém SDH Bojov, ale také jako předsedkyně komise žen při OV SPO Praha západ a stala se po několik volebních období členkou předsednictva OV SPO. Je nositelkou nejvyšších vyznamenání a ocenění, stejně tak obdržela za obětavou práci v požární ochraně Medaili hejtmana Středočeského kraje. Nutno podotknout, že sestra Listíková stále aktivně pracuje ve výboru SDH Bojov a v Klubu ZH 7. okrsku jako pokladní.

Milá oslavenkyně,

k Tvému významnému životnímu výročí Ti velice děkujeme za věrnost a obětavou práci pro dobrovolné hasiče a též za pěkné kamarádství. Do dalších let Ti přejeme za všechny hasiče vše nejlepší, spokojenost a především dobré zdraví!      

Klub ZH 7. okrsku a SDH Bojov

 

Letos 6. 9. se dožívá náš kamarád a velký mníšecký patriot, od roku 2009 nositel čestného titulu „Zasloužilý hasič“, bratr František Král významného životního jubilea – 75 let!

Bratr František Král je dobrovolným hasičem od roku 1960, který dlouhodobě působí ve významných hasičských funkcích, počínaje SDH Mníšek pod Brdy a též v 8. okrsku. V současnosti je delší období členem VV OSH Praha západ, kde vykonává funkci vedoucího odborné rady prevence a dále je členem krajské rady prevence Středočeského kraje.

Jeho práce v dobrovolné požární ochraně se vyznačuje zodpovědným přístupem k plnění úkolů, daných hasičům všeobecně, ale zejména v oblasti prevence. Velké zásluhy má na organizování každoroční akce „PO – očima dětí“. Pro svou, vždy poctivě odvedenou činnost je ostatními hasiči respektován a uznáván. Kromě již zmíněného titulu ZH, je nositelem několika dalších hasičských vyznamenání, jako je například to poslední, „Záslužná medaile KSH Středočeského kraje“, kterou převzal letošního června na krajském setkání ZH v okrese Nymburk.

Dobrovolní hasiči okresu Praha západ a členové Aktivu ZH při OSH Praha západ mu k jeho životnímu výročí přejí vše nejlepší, dobré zdraví a spokojenost, aby jeho zájmem byla nadále dobrovolná hasiččina. Současně všichni vyjadřujeme jubilantovi velké poděkování za práci pro hasiče a pěkné kamarádství.

Aktiv ZH OSH Praha západ

ZH 2018 Kral foto

19. května 2018 oslaví v kruhu rodinném a zajisté také s přáteli významné životní jubileum - 70 let Zasloužilý hasič Štefan Moravčík z Trnové.

Bratr Moravčík prakticky celý svůj život věnoval dobrovolné požární ochraně, stejně tak je aktivně zapojena i jeho rodina. Ve svém SDH Trnová zastává edo současnosti několik volebních období starostu sboru. Dlouhou řadu let vykonával funkci předsedy KRR při OSH Praha západ a v  7. okrsku  starosty okrsku. V současnosti vykonává funkci náměstka starosty 7. okrsku.  Aby toho starostování nebylo málo, je po několik volebních období starostou obce Trnová!

Štefan je obecně uznávanou osobností jak u občanů, tak především v hasičské rodině. Kromě svých povahových vlastností odevzdal „na oltář vlasti“ mnoho obětavé práce pro sbor a celé hasičské hnutí. Ne nadarmo se může pyšnit titulem Zasloužilý hasič,který mu byl udělen v roce 2010 na zámku v Přibyslavi. Tomuto nejvyššímu hasičskému vyznamenání předcházela řada dalších. A to zaslouženě, když svůj aktivní život je hasičem!

Milý oslavenče,

hasiči 7. okrsku Ti k Tvému významnému jubileu přejí vše nejlepší, spokojenost a především však dobré zdraví! Vážíme si Tvé obětavé práce pro dobrovolné hasiče a jejich podpory z výkonu funkce starosty obce.

Děkujeme Ti za pěkný kamarádský vztah,obětavost a věrnost hasičské myšlence a těšíme se z dalších setkání s Tebou, Štefane!

 

Aktiv ZH při OSH Praha západ

ZH Moravčík

13. května 2018 v Jílovišti oslavil ZH bratr Antonín Marek významné životní jubileum – 75 let, ke kterému mu všichni zasloužilí hasiči okresu Praha západ přejí vše nejlepší!

Bratr Marek, člen SDH Jíloviště, kromě práce ve sboru a v 7. okrsku, odváděl též několik volebních období velmi dobrou činnost v tehdejší OKRK při OV SPO Praha západ. Jeho dlouholetá, obětavá práce pro dobrovolné hasiče, byla oceněna řadou vyznamenání, včetně Titulu „Zasloužilý hasič“. Toto nejvyšší hasičské vyznamenání slavnostně převzal na zámku v Přibyslavi v roce 2007.

Aktiv ZH bratru Markovi děkuje za dlouholetou věrnost dobrovolné požární ochraně a také za jeho pěkný kamarádský vztah.

Milý oslavenče,

kromě tohoto poděkování Ti do dalších roků přejeme všechno nejlepší, spokojenost a hlavně dobré zdraví. Pěkně si to užij a těšíme se na další společná hasičská setkání!

Aktiv ZH a 7. okrsek Praha západ

 

Marek

Toto blahopřání od kamarádů, Zasloužilých hasičů v okrese Praha západ je adresováno našemu oslavenci, bratru Jindřichu Chroustovi z SDH Kamenného Újezdce, k jeho životnímu jubileu 75 let, které připadá na 17. února letošního roku.

Jindra Chroust, rodák ze Šumavy se ocitl jako voják prezenční služby v Lešanech a jak to už to bývá, zamiloval se, oženil se a usadil se v Kamenném Újezdci. Brzy vstoupil do místního SDH a stal se jeho aktivním členem. Za jeho dosavadní obětavou práci obdržel v roce 2009 nejvyšší hasičské vyznamenání – titul „Zasloužilý hasič“.

Bratr Chroust přes svůj věk patří ve sboru k členům, na které je spolehnutí a kteří vždy ochotně přiloží ruku ke společnému dílu.

Milému oslavenci Jindrovi k jeho významnému životnímu výročí přejeme vše nejlepší, spokojenost a další roky prožité ve zdraví. Při této příležitosti mu také všichni děkujeme za hasičskou věrnost a vykonanou práci pro dobrovolné hasiče!

Děkujeme, Jindro!   

Aktiv ZH OSH Praha západ   

Chroust