Blahopřejeme

Letos 6. 9. se dožívá náš kamarád a velký mníšecký patriot, od roku 2009 nositel čestného titulu „Zasloužilý hasič“, bratr František Král významného životního jubilea – 75 let!

Bratr František Král je dobrovolným hasičem od roku 1960, který dlouhodobě působí ve významných hasičských funkcích, počínaje SDH Mníšek pod Brdy a též v 8. okrsku. V současnosti je delší období členem VV OSH Praha západ, kde vykonává funkci vedoucího odborné rady prevence a dále je členem krajské rady prevence Středočeského kraje.

Jeho práce v dobrovolné požární ochraně se vyznačuje zodpovědným přístupem k plnění úkolů, daných hasičům všeobecně, ale zejména v oblasti prevence. Velké zásluhy má na organizování každoroční akce „PO – očima dětí“. Pro svou, vždy poctivě odvedenou činnost je ostatními hasiči respektován a uznáván. Kromě již zmíněného titulu ZH, je nositelem několika dalších hasičských vyznamenání, jako je například to poslední, „Záslužná medaile KSH Středočeského kraje“, kterou převzal letošního června na krajském setkání ZH v okrese Nymburk.

Dobrovolní hasiči okresu Praha západ a členové Aktivu ZH při OSH Praha západ mu k jeho životnímu výročí přejí vše nejlepší, dobré zdraví a spokojenost, aby jeho zájmem byla nadále dobrovolná hasiččina. Současně všichni vyjadřujeme jubilantovi velké poděkování za práci pro hasiče a pěkné kamarádství.

Aktiv ZH OSH Praha západ

ZH 2018 Kral foto

13. května 2018 v Jílovišti oslavil ZH bratr Antonín Marek významné životní jubileum – 75 let, ke kterému mu všichni zasloužilí hasiči okresu Praha západ přejí vše nejlepší!

Bratr Marek, člen SDH Jíloviště, kromě práce ve sboru a v 7. okrsku, odváděl též několik volebních období velmi dobrou činnost v tehdejší OKRK při OV SPO Praha západ. Jeho dlouholetá, obětavá práce pro dobrovolné hasiče, byla oceněna řadou vyznamenání, včetně Titulu „Zasloužilý hasič“. Toto nejvyšší hasičské vyznamenání slavnostně převzal na zámku v Přibyslavi v roce 2007.

Aktiv ZH bratru Markovi děkuje za dlouholetou věrnost dobrovolné požární ochraně a také za jeho pěkný kamarádský vztah.

Milý oslavenče,

kromě tohoto poděkování Ti do dalších roků přejeme všechno nejlepší, spokojenost a hlavně dobré zdraví. Pěkně si to užij a těšíme se na další společná hasičská setkání!

Aktiv ZH a 7. okrsek Praha západ

 

Marek

Toto blahopřání od kamarádů, Zasloužilých hasičů v okrese Praha západ je adresováno našemu oslavenci, bratru Jindřichu Chroustovi z SDH Kamenného Újezdce, k jeho životnímu jubileu 75 let, které připadá na 17. února letošního roku.

Jindra Chroust, rodák ze Šumavy se ocitl jako voják prezenční služby v Lešanech a jak to už to bývá, zamiloval se, oženil se a usadil se v Kamenném Újezdci. Brzy vstoupil do místního SDH a stal se jeho aktivním členem. Za jeho dosavadní obětavou práci obdržel v roce 2009 nejvyšší hasičské vyznamenání – titul „Zasloužilý hasič“.

Bratr Chroust přes svůj věk patří ve sboru k členům, na které je spolehnutí a kteří vždy ochotně přiloží ruku ke společnému dílu.

Milému oslavenci Jindrovi k jeho významnému životnímu výročí přejeme vše nejlepší, spokojenost a další roky prožité ve zdraví. Při této příležitosti mu také všichni děkujeme za hasičskou věrnost a vykonanou práci pro dobrovolné hasiče!

Děkujeme, Jindro!   

Aktiv ZH OSH Praha západ   

Chroust

19. května 2018 oslaví v kruhu rodinném a zajisté také s přáteli významné životní jubileum - 70 let Zasloužilý hasič Štefan Moravčík z Trnové.

Bratr Moravčík prakticky celý svůj život věnoval dobrovolné požární ochraně, stejně tak je aktivně zapojena i jeho rodina. Ve svém SDH Trnová zastává edo současnosti několik volebních období starostu sboru. Dlouhou řadu let vykonával funkci předsedy KRR při OSH Praha západ a v  7. okrsku  starosty okrsku. V současnosti vykonává funkci náměstka starosty 7. okrsku.  Aby toho starostování nebylo málo, je po několik volebních období starostou obce Trnová!

Štefan je obecně uznávanou osobností jak u občanů, tak především v hasičské rodině. Kromě svých povahových vlastností odevzdal „na oltář vlasti“ mnoho obětavé práce pro sbor a celé hasičské hnutí. Ne nadarmo se může pyšnit titulem Zasloužilý hasič,který mu byl udělen v roce 2010 na zámku v Přibyslavi. Tomuto nejvyššímu hasičskému vyznamenání předcházela řada dalších. A to zaslouženě, když svůj aktivní život je hasičem!

Milý oslavenče,

hasiči 7. okrsku Ti k Tvému významnému jubileu přejí vše nejlepší, spokojenost a především však dobré zdraví! Vážíme si Tvé obětavé práce pro dobrovolné hasiče a jejich podpory z výkonu funkce starosty obce.

Děkujeme Ti za pěkný kamarádský vztah,obětavost a věrnost hasičské myšlence a těšíme se z dalších setkání s Tebou, Štefane!

 

Aktiv ZH při OSH Praha západ

ZH Moravčík

Zasloužilí hasiči okresu Praha západ srdečně blahopřejí panu Václavu Jindřichovi z SDH Trnová k jeho významnému životnímu jubileu – 70. narozeninám, které připadnou na  11.ledna 2018!

Při této významné životní události našeho jubilanta, kromě našeho přání všeho nejlepšího, spokojenosti a dobrého zdraví, mu děkujeme za jeho dlouholetou obětavou činnost u dobrovolných hasičů v Trnové a také v 7. okrsku, kde stále aktivně pracuje. Vážíme si toho, protože v současných generačních problémech trnovského sboru je Vašek jeho pevným, spolehlivým článkem a garantem jeho činnosti. Vašek Jindřich je již několik volebních období v obecním zastupitelstvu, kde je velkým trnovským patriotem. Navíc aktivně zastává funkci zástupce vedoucího Klubu ZH v 7. okrsku. Vašek Jindřich je nositelem nejvyšších vyznamenání SH ČMS a Titulu Zasloužilý hasič od roku 2010.

Díky Vašku za tvou práci ve sboru a  věrnost hasičům. Vše nejlepší, pohodu a dobré zdraví do dalších let!

 

Klub ZH 7. okrsku Praha západ