Listikova

Klub Zasloužilých hasičů 7.orsku Praha západ a SDH Bojov budou tak jako před pěti roky blahopřát nositelce titulu „Zasloužilá hasička“, sestře Evě Listíkové k jejím významným narozeninám, které připadnou na 26. 10. 2019.

Pro velkou hasičskou rodinu není třeba jubilantku Evu Listíkovou nějak podrobně představovat. Na své životní pouti kromě osobního života, který neměla jako mladá vdova s dvěma malými dcerami lehký, přesto v  dobrovolném hasičském hnutí zanechala hlubokou stopu. Obětavě pracovala nejen ve svém SDH Bojov, ale také jako předsedkyně komise žen při OV SPO Praha západ a stala se po několik volebních období členkou předsednictva OV SPO. Je nositelkou nejvyšších vyznamenání a ocenění, stejně tak obdržela za obětavou práci v požární ochraně Medaili hejtmana Středočeského kraje. Nutno podotknout, že sestra Listíková stále aktivně pracuje ve výboru SDH Bojov a v Klubu ZH 7. okrsku jako pokladní.

Milá oslavenkyně,

k Tvému významnému životnímu výročí Ti velice děkujeme za věrnost a obětavou práci pro dobrovolné hasiče a též za pěkné kamarádství. Do dalších let Ti přejeme za všechny hasiče vše nejlepší, spokojenost a především dobré zdraví!      

Klub ZH 7. okrsku a SDH Bojov