Letos 6. 9. se dožívá náš kamarád a velký mníšecký patriot, od roku 2009 nositel čestného titulu „Zasloužilý hasič“, bratr František Král významného životního jubilea – 75 let!

Bratr František Král je dobrovolným hasičem od roku 1960, který dlouhodobě působí ve významných hasičských funkcích, počínaje SDH Mníšek pod Brdy a též v 8. okrsku. V současnosti je delší období členem VV OSH Praha západ, kde vykonává funkci vedoucího odborné rady prevence a dále je členem krajské rady prevence Středočeského kraje.

Jeho práce v dobrovolné požární ochraně se vyznačuje zodpovědným přístupem k plnění úkolů, daných hasičům všeobecně, ale zejména v oblasti prevence. Velké zásluhy má na organizování každoroční akce „PO – očima dětí“. Pro svou, vždy poctivě odvedenou činnost je ostatními hasiči respektován a uznáván. Kromě již zmíněného titulu ZH, je nositelem několika dalších hasičských vyznamenání, jako je například to poslední, „Záslužná medaile KSH Středočeského kraje“, kterou převzal letošního června na krajském setkání ZH v okrese Nymburk.

Dobrovolní hasiči okresu Praha západ a členové Aktivu ZH při OSH Praha západ mu k jeho životnímu výročí přejí vše nejlepší, dobré zdraví a spokojenost, aby jeho zájmem byla nadále dobrovolná hasiččina. Současně všichni vyjadřujeme jubilantovi velké poděkování za práci pro hasiče a pěkné kamarádství.

Aktiv ZH OSH Praha západ

ZH 2018 Kral foto