Velmi smutná zpráva – zemřel ZH František Obermajer

S velkou lítostí oznamujeme velmi smutnou zprávu o úmrtí Zasloužilého hasiče pana Františka Obermajera z Klínce. Starosta SDH Klínec zemřel v sobotu 30. dubna 2022 po dlouhodobé těžké nemoci v nemocnici v Příbrami ve věku 76 let.

Nositel mnoha hasičských vyznamenání a veřejných uznání, včetně toho nejvyššího  - Titulu Zasloužilý hasič v roce 2013. Jeho klasické zapojení do řad českého hasičstva patří v Klínci jako nesmazatelný historický důkaz pomoci spoluobčanům v boji proti požárům a dalším nehodám. K jeho nezměrné lásce k dobrovolné hasičské celoživotní práce znamená i celé zapojení jeho rodiny.

Bratr Zasloužilý hasič František Obermajer i v rámci 7. okrsku zanechal pro ostatní SDH velkou osobní a pracovní činnost pro rozvoj požární techniky těchto zásahových jednotek. Svou prací v autodílně se podílel na opravách, vylepšení jejich stavu nesmírně obětavou prací. Stejně tak je nutno připomenout jeho velkou zodpovědnost při přestavbách hasičské zbrojnice v Klínci, která našla mezi hasiči velkou oblibu. Patří sem řada akcí, vzpomínkových připomenutí a také pořádání Masarykovy vatry k výročí naší republiky. O jeho další činnosti by bylo možno psát mnoho pochvalných slov.

Františku, kamaráde, dobrý občane obce Klínec a věrný hasiči, děkujeme Ti za odvedenou práci pro hasiče a za kamarádské vztahy vřelé poděkování!

Čest Tvé památce!

                     

Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku Praha západ                                                                                      

 

S naším Františkem Obermajerem se rozloučíme v pátek 6. 5. 2022 v 11,00 hodin v kostele Všech svatých v Líšnici.