V sobotu 1. června 2024 nás navždy opustil Zdeněk Rychlý, člen Sboru dobrovolných hasičů Bojov na okrese Praha-západ. V hasičských řadách strávil neuvěřitelných 73 let, od roku 2007 byl nositelem nejvyššího ocenění Zasloužilý hasič. Připomeňme si společně jeho životní kroky, kterých ale v nejrůznějších oblastech bylo tolik, že by vydaly na samostatnou knihu…

Z osobního života

Zdeněk Rychlý se narodil 11. února 1933 do rodiny železničáře v Klínci. Čtyři roky navštěvoval obecnou školu v nedaleké Líšnici, poté chodil 5 let do měšťanské školy ve Zbraslavi. Vyučil se elektrotechnikem a od roku 1955 žil, kdy se oženil, žil v malé obci Bojov, která je součástí obce Čisovice. Spolu s manželkou Jindřiškou měli jednu dceru, která v dospělosti pracovala jako učitelka v mateřské škole. Zdeněk Rychlý mj. pracoval jako technik na Generálním ředitelství Čokoládovny Praha, kde bylo zařazeno 14 odštěpných závodů. Zde zastával dlouhodobě funkci vedoucího požárního technika až do odchodu do důchodu.

Kultura a historie 

Jeho život provázela velmi aktivní činnost kulturní. Po několik volebních období působil v čele kulturní a školské komise, v roce 1986 stál u zrodu čisovického občasníku s názvem Čisovické noviny. O rok dříve se také stal obecním kronikářem, kdy vcelku přirozeně vyústil jeho celoživotní zájem o historii. Jako kronikář obce působil do roku 2017. Vždy se snažil o působivé provázání historie obecní i hasičské, např. při zpracování různých článků, publikačních materiálů, ale i v rámci přednášek a besed se žáky základní školy, Mladými hasiči atd. Pro Okresní sdružení hasičů PZ a Aktiv Zasloužilých hasičů takřka do poslední chvíle připravoval vzpomínkové a jiné články zaměřené na významné osobnosti hasičského hnutí.

Na poli hasičském

V roce 1951 vstoupil Zdeněk Rychlý do Svazu požární ochrany. Tím započala jeho aktivní činnost pro hasičské hnutí, která přetrvala až do jeho posledních chvil. Již v roce svého vstupu, tedy v r. 1951, absolvoval měsíční kurs OUPO, později si na své konto připsal také absolvování dvou kurzů zaměřených na prevenci v Bílých Poličanech, rovněž absolvoval i zkoušky požárních techniků.

V době své bohaté hasičské funkcionářské činnosti působil několik let jako člen Okresního výboru Svazu požární ochrany pro Prahu-západ, pracoval mj. v komisi civilní ochrany a mládeže. Tři volební období byl členem předsednictva Krajského výboru SPO Středočeského kraje a předsedou komise prevence. Je třeba zmínit, že v oblasti preventivně-výchovné činnosti působil rovněž jako instruktor KV SPO pro okres Praha-východ a později i pro okres Praha-západ. Po kooptaci v roce 1989 se stal členem ÚV SPO ČR a členem komise ÚV SPO ČSR. Zúčastnil se rovněž třikrát celorepublikového Sjezdu, kde působil v pracovních komisích.

Svědomitost, zodpovědnost, podpora tradic a úcta k předkům

Od vstupu k hasičům zastával Zdeněk Rychlý funkci velitele SDH Klínec, později přešel do SDH Bojov, kde působil několik posledních volebních období jako náměstek starosty a jednatel sboru. I přes pokročilý věk vždy naprosto precizně dbal na to, aby veškeré dokumentace, jež byly odesílány na okresní sdružení, byly vždy zaslány v pořádku a včas, což určitě není vždy samozřejmostí. Současně působil také jako člen výboru 7. okrsku v rámci OSH Praha-západ a dlouhá léta vedl Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku. Na této úrovni se snažil o udržování zejména vlasteneckých tradic, kam lze zařadit např. návštěvu Lán a hrob prvního československého prezidenta T. G. Masaryk v době 100. výročí naší republiky v roce 2018.

Ve stejném roce aktivně podpořil a pomohl zorganizovat okrskovou akci „Jízda republiky“, což byl slavnostní akt spojený se vzpomínkovou tryznou nejen hasičských obětem válek v jednotlivých obcích 7. okrsku okresu Praha-západ. V rámci této akce byla také poprvé pálena Masarykova vatra, jejíž zapálení na počet našeho prezidenta osvoboditele probíhá (s výjimkou „covidového“ roku 2020) každý rok. I když poslední roky se již nemohl Zdeněk Rychlý pálení Masarykovy vatry ze zdravotních důvodů osobně zúčastnit, vždy bylo a stále bude připomínáno, že duchovním otcem této úžasné myšlenky byl právě on. Díky Zdeňkovi Rychlému byla také v roce 2018 poprvé realizována Děkovná mše ke sv. Floriánu, jež rovněž každoročně probíhá jako okrsková akce v kostele Všech svatých v Líšnici. 

 

Díky za vše!

Zdeněk Rychlý byl skutečným pilířem, který po dlouhé roky udržoval Sbor dobrovolných hasičů Bojov, i přes poměrně nízký počet jeho členů. Jeho velkým přáním bylo, aby mohl své zkušenosti, a hlavně sborovou tradici předat mladší generaci. Ve chvíli, kdy se v řadách SDH Bojov objevili po dlouhých letech noví mladí členové, poskytl jim veškerou podporu i cenné rady. 

Milý bratře Zdeňku, díky za Tvou obětavou dlouholetou práci!

Čest Tvé památce. 

Jménem bratrů a sester z okresu Praha-západ

Jana Dusíková a Petra Myslínová Cejpková