V období vážné celosvětové pandemie odešel z tohoto světa a také z řad Zasloužilých hasičů okresu Praha - západ

bratr Jan Laufík z SDH Jíloviště

Zemřel po delší nemoci 7. dubna 2020 ve věku nedožitých 85. narozenin (10. 8.).

Klub ZH 7. okrsku ztrácí v bratru Laufíkovi nejen obětavého a aktivního člena, který na úseku prevence působil při výchově občanů a zejména školní mládeže, ale i dobrého kamaráda.

Za jeho dlouholetou obětavou práci na úseku dobrovolné požární ochrany mu bylo v říjnu 2008 předáno v hasičském muzeu Přibyslav nejvyšší hasičské vyznamenání – Titul Zasloužilý hasič.

Bratře a velký kamaráde!

Tvého odchodu z našich řad velmi litujeme, protože jsi do posledních svých sil byl svým aktivním zájmem o hasičské hnutí pro nás všechny velkým příkladem. Děkujeme Ti za všechny leta, po která jsi byl věrným dobrovolným hasičům a Tvou velkou obětavost!

Čest Tvé památce!

Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku Praha - západ