Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje se rozhodlo v sobotu 20. březne 2021 uspořádat Shromáždění delegátů OSH (krajské shromáždění). Ačkoliv je toto shromáždění svoláno v plném souladu s platným nařízením vlády, rozhodl Výkonný výbor OSH Praha - západ, že vzhledem ke kritické pandemické situaci a hrozbě kolapsu zdravotnictví není konání shromáždění vhodné, a proto se zástupci OSH Praha - západ tohoto shromáždění nezúčastní.

Jasně deklarujeme zájem podílet se na činnosti KSH, máme zájem dokonce o vyšší zapojení našich členů do aktivit krajského sdružení. Naše rozhodnutí se týká výhradně neúčasti na výše uvedeném shromáždění a je motivováno pouze snahou zbytečně nezvyšovat riziko v dnešní, velmi nepříznivé době.

 

V Praze dne 8. 3. 2021