Jednání VV – plán práce 2020

Únor     

26. 2.

Kontrola úkolů

Kontrola plnění usnesení Shromáždění delegátů

Vyznamenání

Informace z vyšších orgánů

Informace z OKRR

Informace z okresních odborných rad

Informace z AZH

Dotace KSH

Březen

28 3.

Shromáždění delegátů SDH

Duben

29. 4.

Ustavující jednání VV OSH

Kontrola úkolů

Určení vedoucích okresních odborných rad

Vyznamenání

Informace z vyšších orgánů

Informace z OKRR

Informace z okresních odborných rad

Informace z AZH

Příprava soutěží v PS a soutěží mládeže

Květen

27. 5.

Kontrola úkolů

Kontrola plnění usnesení Shromáždění delegátů

Jmenování členů okresních odborných rad

Kontrola ekonomiky a plnění rozpočtu

Vyznamenání

Informace z vyšších orgánů

Informace z OKRR

Informace z okresních odborných rad

Informace z AZH

Příprava soutěží v PS a soutěží mládeže

Červen

24. 6.

Kontrola úkolů

Kontrola plnění usnesení Shromáždění delegátů

Vyznamenání

Informace z vyšších orgánů

Informace z OKRR

Informace z okresních odborných rad

Informace z AZH

Zhodnocení soutěží v PS a soutěží mládeží

Vyúčtování dotace KSH

Srpen

26. 8.

Kontrola úkolů

Kontrola plnění usnesení Shromáždění delegátů

Kontrola ekonomiky a plnění rozpočtu

Vyznamenání

Informace z vyšších orgánů

Informace z OKRR

Informace z okresních odborných rad

Informace z AZH

Informace o přípravě Krajské soutěže přípravek

Září

30. 9.

Kontrola úkolů

Kontrola plnění usnesení Shromáždění delegátů

Vyznamenání

Informace z vyšších orgánů

Informace z OKRR

Informace z okresních odborných rad

Informace z AZH

Vyhodnocení Krajské soutěže přípravek

Říjen

21.10.

Kontrola úkolů

Kontrola plnění usnesení Shromáždění delegátů

Kontrola ekonomiky a plnění rozpočtu

Vyznamenání

Informace z vyšších orgánů

Informace z OKRR

Informace z okresních odborných rad

Informace z AZH

Listopad

25. 11.

Kontrola úkolů

Kontrola plnění usnesení Shromáždění delegátů

Vyznamenání

Informace z vyšších orgánů

Informace z OKRR

Informace z okresních odborných rad

Informace z AZH

Prosinec

Bude upřesněno

(společné jednání s AZH)

Kontrola úkolů

Kontrola plnění usnesení Shromáždění delegátů

Vyznamenání

Informace z vyšších orgánů

Informace z OKRR

Informace z okresních odborných rad

Příprava inventarizace

Informace z AZH (hlavní bod jednání)