USNESENÍ

z jednání Shromáždění delegátů SDH okresu Praha-západ, konaného v Praze 4 - Michle dne 10. 11. 2018