OKRR – OSH Praha západ

Věc: zápis z jednání OKRR ze dne 2.2.2021, které se konalo PER ROLLAM

 

Z důvodu nařízení vlády ohledně Covid-19 byla provedena kontrola per rollam, členy OKRR OSH Pz dle zaslaných dokumentů z kanceláře OSH Praha západ.

OKRR OSH Praha západ bere na vědomí doklady:

Inventura obchodního zboží k 31. 12. 2020

Nový majetek OSH PZ, rok 2020

CENÍK hasičského zboží od 1_6_2020-OSH

Vyznamenání OSH PZ k 31. 12. 2020

Výčetka pokladny - k 1. lednu 2021

Zpráva-o-činnosti-OSH-ve-druhé-polovině-roku-2020

Pokladna 2020

Banka 2020

Provozní a finanční informace kanceláře OSH PZ k 31. 12. 2020

 

Fyzická kontrola všech dokladů proběhne obratem po zrušení omezení dle nařízení vlády v souvislosti s pandemií COVID-19.

V Libni dne 2. 2. 2021