Stále body jednání:

 • Zahájení, volba zapisovatele a kontrola zápisu z minulého zasedání
 • Stanovení dílčích kontrolních akcí
 • Diskuse

Leden

 • Schválení plánu práce na rok 2020
 • Kontrola evidence členské základny
 • Kontrola zápisů odborných rad OSH
 • Kontrola účetní agendy a administrativy OSH

Únor

 • Čerpání rozpočtu za rok 2019
 • Kontrola inventarizace majetku
 • Kontrola účetní agendy za 4/4 roku 2019

Březen

 • Kontrola placení členských příspěvků

Květen

 • Kontrola zápisů odborných rad OSH a okrsků
 • Kontrola účetní agendy a čerpání rozpočtu za 1/4 roku 2020
 • Kontrola a evidence hasičského zboží a vyznamenání

Červenec

 • Kontrola dotačních titulů, kontrola činnosti OOR
 • Kontrola plněni a čerpáni rozpočtu za 1. pololetí 2020

Záři

 • Kontrola účetní agendy a administrativy OSH
 • Kontrola dokumentu pro jednání starostů OSH

Listopad

 • Projednání planu na rok 2021
 • Kontrola čerpaní rozpočtu za rok 2019
 • Projednání rozpočtu OSH na rok 2020

Plán práce bude dle aktuální potřeby doplňován.

Schváleno dne     15. 1. 2020

Jiří Čejka

předseda OKRR OSH Praha západ.