Přítomni:

Za OSH: Jiří Čejka, Ondřej Semecký, Blanka Jantačová, Petra Myslínová Cejpková, Josef Myslín.

Omluveni: Iveta Svobodová, Jan Bláha.

Program:

1/ Zahájení

2/ Volba zapisovatele: Jiří Čejka

3/ Kontrola splnění úkolů z posledního jednání OKRR ze dne 20.2.2019.

Nedodané hlášení o činnosti stále nezasláno od sborů: Chýně, Kosoř a Osnice. Zprávu o VVH nedodaly tyto sbory: Chýně, Kosoř, Lety, Osnice, Pohoří, Rudná, Vestec, Vonoklasy  a Horoměřice. U Horoměřic přišla zpětná odezva, že VVH se koná 16. 3. Přesunutí kontroly inventarizace majetku na měsíc květen.

4/ Kontrola plateb členských příspěvků, k dnešnímu dni zaplatilo 70 sborů z 71. 1 sbor nezaplatil ze zdravotních důvodů starosty, omluva zaslána na OSH, po uzdravení bude uhrazeno. Vybráno 357.750,- Kč.

5/ Daňové přiznání za rok 2018 odesláno na Finanční úřad Praha 4 dne 5.3.2019.

6/ 28.2.2019 odesláno elektronicky hlášení o činnosti OSH.

7/ 14.3. 2019 odeslán dar SDH Kytín za uspořádání oslavy výročí SDH.

8/ Kontrola plnění úkolů z usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha - západ ze dne 10.11. 2018.

Dne 13. března 2019 byl založen nový účet OSH PZ u Fio Banky: 29331110/2010, číslo účtu rozesláno do všech sborů OSH PZ. Původní účet bude zrušen do konce roku 2019.

a/ starosta vyhodnocuje na VV OSH PZ usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha - západ, zabezpečuje pravidelnou obměnu stránek OSH PZ,

b/ VV OSH PZ plní průběžně úkoly uložené na shromáždění představitelů.

Příští zasedání dne 22.5.2019