Přítomni:

Za OSH: Jiří Čejka, Ondřej Semecký, Jan Bláha, Petra Myslínová Cejpková, Josef Myslín.

Omluveni: Blanka Jantačová, Iveta Svobodová

Program:

1/ Zahájení

2/ Volba zapisovatele: zvolen Jiří Čejka

3/ Kontrola splnění úkolů z posledního jednání OKRR ze dne 23.1.2018:

Starosta OSH PZ podal svědeckou výpověď na Odboru hospodářské kriminality oddělení Služby kriminální policie ve věci trestního oznámení na Vratislava Horáka.

Bod 9. z minulého zasedání: 4 nezaplacené faktury 18FV044, 18FV047, 18FV052, 18FV055, zůstává neuhrazena 18FV044, ostatní uhrazeny.

   

4/ Přesunutí kontroly inventarizace majetku na měsíc březen. Čerpání rozpočtu za rok 2018 a

kontrola účetní agendy za 4/4 roku 2018 byla projednána na minulé schůzce.

5/ Na bankovním účtu byla v měsíci lednu 2019 provedena oprava chybně zaúčtované položky za rok 2018 – položka z měsíce ledna 2018 v částce 1 400 Kč z důvodu špatné identifikace platby. Původní položka byla zaměněna za platbu členských příspěvků SDH Čičovice. Protože částka přišla duplicitně, byla jedna položka ve výši 1 400 Kč dle rozhodnutí VV vrácena na původní účet. Při kontrole účetnictví zareagoval SDH Kytín, že platba za fakturu jim přišla zpět a částku zaslali na účet OSH PZ. Zaevidováno jako vratka přeplatku leden 2019.

6/ Kontrola plnění úkolů z usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha západ ze dne 10.11.2018:

a/ starosta vyhodnocuje na VV OSH PZ usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha západ, zabezpečuje pravidelnou obměnu stránek OSH PZ,

b/ VV OSH PZ plní průběžně úkoly uložené na shromáždění představitelů

Příští zasedání  dne 20.3.2019

V Praze dne 23.1.2019