Přítomni:

Za OSH: Jiří Čejka, Ondřej Semecký, Jan Bláha, Petra Myslínová, Cejpková, Josef Myslín.

Omluven: Blanka Jantačová, Iveta Svobodová.

Předmět kontroly:

1/ kontrola splnění úkolů z posledního jednání OKRR ze dne 3.10.2018. Neuhrazená faktura po splatnosti SDH Masečín za 8 ks medailí, posunuta splatnost faktury - uhrazeno 2.10.2018.

2/ kontrola dokumentů pro jednání shromáždění delegátů SDH,

    dokumenty v obálkách pro jednotlivé delegáty a členy jednotlivých odborných rad a VV.

    Obsah: program shromáždění

                 finanční zpráva za rok 2017,2018 a plán rozpočtu na 2019

                 podklady na VVH sborů a okrsků

                 usnesení

3/ Projednán a navržen ke schválení plán práce OKRR na rok 2019

4/ OKRR bere na vědomí informace právní zástupkyní SH ČMS ve věci defraudace Vratislava Horáka – je rozhodnuto o podání trestního oznámení, právní zástupkyně nekomunikuje ani na vyzvání ústředí SH ČMS,  OKRR doporučí přidat do usnesení shromáždění delegátů úkol VV OSH Pz ohledně dokončení kauzy o podání trestního oznámení z důvodu možnosti promlčení zpronevěry.

5/ kontrola plnění úkolů z usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha západ ze dne 11.11.2017:

a/ starosta vyhodnocuje na VV OSH Pz usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha západ, zabezpečuje pravidelnou obměnu stránek OSH Pz,

b/ VV OSH Pz plní průběžně úkoly uložené na shromáždění představitelů

Příští zasedání dne 23.1. 2019