OKRR – OSH Praha západ

Věc: zápis z jednání OKRR ze dne 3.10.2018, které se konalo v sídle OSH PZ

od 16:00 hodin.

 

Přítomni:

Za OSH: Jiří Čejka, Blanka Jantačová, Ondřej Semecký, Petra Myslínová, Cejpková, Josef Myslín,

Pavel Mach, Jan Bláha.

Předmět kontroly:

1/ kontrola splnění úkolů z posledního jednání OKRR ze dne 18.7.2018. Kontrola zaplacení faktury 201726, 22.6.2018 zaplaceno. Neuhrazená faktura po splatnosti SDH Masečín za 8 ks medailí, posunuta splatnost faktury.

2/ kontrola smluv na příspěvky sborům za sportovní činnost za období 2015-17 – Dotace OSH Praha – západ na soutěže v roce 2015-2017 – smlouvy jsou řádně založeny, SDH Jíloviště dosud nedodalo podepsanou smlouvu, částka 1000,- Kč tedy nebyla vyplacena. Smlouvy na Soustředění požárního sportu v Mníšku pod Brdy řádně uloženy a vyúčtování bylo předloženo VV.

3/ Kontrola účetní agendy, předložena účetní agenda – 3. čtvrtletí 2018. Provedena fyzická kontrola pokladních dokladů a faktur, vše je řádně vedeno a evidováno.

4/ OKRR bere na vědomí informace právní zástupkyně SH ČMS ve věci defraudace Vratislava Horáka – je rozhodnuto o podání trestního oznámení.

5/ kontrola plnění úkolů z usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha západ ze dne 11.11.2017:

a/ starosta vyhodnocuje na VV OSH Pz usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha západ, průběžně zabezpečuje výměnu členských průkazů a pravidelnou obměnu stránek OSH Pz,

b/ VV OSH Pz plní průběžně úkoly uložené na shromáždění představitelů

Příští zasedání  dne 7.11. 2018

V Praze dne 3.10. 2018

Zúčastnění: