Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku má smutnou povinnost oznámit všem svým členům úmrtí sestry Věry Šachové z SDH Čisovice, jejíž život byl ukončen ve věku nedožitých 89 let.

Sestra Šachová, manželka ZH Vaška Šacha, více jak 50 let svého života věnovala hasičské práci. Působila jako velitelka žen, pracovala v OV SPO Praha-západ a byla do posledních časů věrnou členkou SDH Čisovice. Její práce pro SDH byla oceněna medailemi a také mj. ústřední medailí Za mimořádné zásluhy, která jí byla udělena v letošním roce. Obdržela i ocenění Středočeského kraje.

Nám starším, kteří jsme ji znali a spolupracovali s ní, patří naše velké poděkování za práci a trvale dobré přátelské vztahy.

Poslední rozloučení se koná v pátek 17. 12. 2021, 13.15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.

Čest Tvé památce!

Klub ZH 7. okrsku Praha-západ