Klub ZH 7. okrsku Praha západ přijal velmi smutnou zprávu o úmrtí Zasloužilého hasiče, bratra Antonína Marka, člena SDH Jíloviště. 

Klub ZH našeho okrsku s opravdovou lítostí přijal tuto smutnou zprávu, protože se jedná o kamaráda, který celý svůj produktivní život zasvětil svou obětavou prací dobrovolným hasičům. Jako člen jílovišťského SDH řadu let, kromě činnosti v mateřském sboru, pracoval po několik volebních obdobích v bývalé revizní komisi při OV SPO Praha-západ.  Na obou stupních jeho zapojení  byl velice aktivním článkem kolektivu, na který bylo spolehnutí. Zejména v místě bydliště se podílel na nespočetné řadě akcí, které povyšovaly SDH Jíloviště na jeho vysokou úroveň, vzbuzující všeobecný obdiv.

Byl dobrým kamarádem pro nás všechny a pro mnohé z nás příkladem v plnění hasičských povinností. Jeho dlouholetá, obětavá činnost byla oceněna mnoha vyznamenáními a řady uznání. To nejvyšší, čestný titul „Zasloužilý hasič“, převzal z rukou nejvyšších představitelů SH ČMS v roce 2007.

Tondo, kamaráde a obětavý hasiči! Děkujeme Ti za všechny pěkné chvíle, které jsme s tebou prožili při společné práci u dobrovolných hasičů. Teď určitě budete spolu s „bráchou“ Karlem, který nás předešel v cestě na onen svět, dělat tu „hasičinu tam nahoře“. Za všechno velké díky!

Čest Tvé památce!

Klub ZH 7. okrsku Praha-západ

MAREK PARTE