Klub ZH 7. okrsku a jeho členové si připomínají v této těžké době „Covidu 19“ vznik ČSR 28. října 1918, u kterého stál především T. G. Masaryk, Dr. E. Beneš, M. R. Štefánik a další muži již zmíněného 28. října 1918.

Svůj podíl na vzniku nového státu mají i oběti dobrovolných hasičů, kteří na frontách I. světové války v  Rusku, Francii a Itálii položili své životy.  Byli mezi nimi také členové SDH z našeho okrsku, jichž jména jsou uvedena na pomnících obětí války v našich obcích.

Každoročně se k těmto pomníkům kladou věnce vedením obcí, za účasti hasičů. Letos je však tomu jinak. Tak alespoň touto vzpomínkou vzpomeňme tohoto významného výročí.

Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku Praha - západ

 

PS: Alespoň symbolicky uctil památku padlých starosta OSH Josef Myslín se členkou VV OSH Petrou Myslínovou Cejpkovou, když položili kytici a věnec k pomníku padlých ve své domovské obci Čisovice

PIETA1

PIETA2