Po říjnové návštěvě Vltavanů na Masarykově vatře v Klínci, zástupci Klubu ZH 7. okrsku Praha západ se zúčastnili hned dvou listopadových vltavanských akcí, věnovaných památce zesnulých členů Vltavanu a utonulých na řece Vltavě.

2.11. Čtyři zástupci našeho Klubu ZH zúčastnili pietních aktů k uctění památky zemřelých Vltavanů na hřbitovech v Davli a Štěchovicích. Za zvuku hudby př. Zemana byly zapáleny svíce, položeny věnce a další květiny k ústředním křížům uprostřed hřbitovů. Po ukončení piety ve Štěchovicích, účastníci poté společně zasedli v klubovně Vltavanů k společenskému posezení a pohoštění. Během tohoto posezení zahráli muzikanti jen pro poslech několik známých melodií.

3.11. Opět čtyři ZH v jiném složení se tentokrát v Praze zúčastnili tradiční vltavanské tryzny za v letošním roce utonulé na českých řekách. Hlavním pořadatelem této pietní akce byl pražský Vltavan a velký patron spolku, Pražská paroplavební společnost. Pro dopravu osob od Palackého mostu k soše Vltavy, posloužila jednak replika historického šífu „Vltavan 2018“ a motorová loď „Adante“, obě alegoricky zdobené. Zatím co, šíf s delegacemi spolků Vltavan a knězem plula přímo k soše Vltavy, loď „Adante“ nabrala směr proti proudu Vltavy na úroveň Vyšehradu, kde se otočila a následovala předchozí šíf do plavební komory vedle budovy Mánes.

Po připlutí k soše, nastoupili na dělící zeď plavební komory krojovaní Vltavané s věncem a kyticí, za zvuku doprovodné hudby žesťového orchestru následovalo jejich položení. Poté provedl kněz náboženský obřad. Po další hudební skladbě všichni nastoupili na svá plavidla a za velmi bohatého občerstvení se vrátili do přístavu. Naše delegace též mohla poprvé spatřit nově rekonstruované kobky na náplavce. Velmi důstojná vltavanská akce, z které připojujeme několik fotografií.

Zd.Rychlý

Tryzna Praha 2019 005

Tryzna Praha 2019 009

Tryzna Praha 2019 049

Výlov a DuÅiÄky 2019 007

Výlov a DuÅiÄky 2019 011

Výlov a DuÅiÄky 2019 034