Ano, 15. 4. 2019 se tento obětavý hasič a dobrý kamarád Jirka Wohlmuth stane sedmdesátníkem!

Představovat jeho velkou hasičskou věrnost a lásku k pomoci druhým je pro nás, kteří ho známe zbytečné. Přesto si právě on zaslouží pár řádků o jeho dlouholetém působení jako dobrovolného hasiče.

Po vstupu do klíneckého SDH se brzy stává velitelem sboru a po abdikaci okrskového velitele Kozy, po něm přebírá i tuto funkci, kterou vykonává do dnešních dnů. Kromě práce v zásahové jednotce byl významným realizačním článkem při opakovaném rozšiřování a úprav hasičské zbrojnice. Při této náročné akci odvedl svou zednickou profesí nespočet brigádnických hodin. V té době, také klínečtí hasiči se nejvíce ze všech místních organizací podíleli na tak zvaných „Akcí Z“, jako byla výstavba ZŠ, tělocvičny, zdravotního střediska, rozšíření hřbitova a dalších objektů občanské vybavenosti. A to vše zdarma při zajištěné svačině MNV (2 buřtů, chleba a láhvového piva)!

Kromě tohoto brigádničení Jirka odváděl ve funkci velitele v Klínci a 7. okrsku obdivuhodnou práci. Dlouho netrvalo, aby si jeho aktivit „nevšimli“ na Okresním výboru a zvolili jej za člena OSH Praha západ, kde dosud působí jako vedoucí odborné rady represe. Působí též aktivně v různých funkcích v PS, ve hře Plamen a dalších hasičských soutěžích. K jeho dalším aktivitám patří provoz klubovny SDH a údržba okolí hasičské zbrojnice včetně cvičební louky.

Kdo jiný, než on, se mohl stát, kromě řady vyznamenání a ocenění, nositelem toho nejvyššího, čestného titulu „Zasloužilý hasič“? Ten mu byl udělen v hasičském muzeu v Přibyslavi v roce 2013. Jirka se též aktivně podílí na činnosti Klubu ZH 7. okrsku, za kterou je třeba také poděkovat.

Milý Jirko,

srdečně blahopřejeme k Tvému významnému životnímu jubileu, přejeme Ti do dalších roků vše nejlepší, spokojenost mezi námi, hasiči i v obci, kde jsi jako čistokrevný rodák a velký klínecký patriot, prožil kromě vojny celý dosavadní život. V této příležitosti Ti vyslovujeme také velké poděkování za vzácné kamarádské vztahy a dlouholetou, obětavou práci pro naší velkou hasičskou rodinu! Ať se tví zamilovaní holubi vždy  pořádku vrátí do č.p. 22!

Přejeme ti do dalších let hlavně dobré zdraví!

Zdeněk Rychlý

2019 Wolmuth sedmdesatiny