Sbor dobrovolných hasičů Malá Lečice děkuje všem kamarádům – hasičům za velkou účast na posledním rozloučení v staroknínském kostele sv. Františka s naším dlouholetým starostou SDH a zasloužilým hasičem, bratrem Josefem Rákosníkem.

Děkujeme všem kamarádům, hasičům z celého širokého okolí, zasloužilým hasičům z 7. a 8. okrsku a náměstku starosty OSH Praha západ bratru Petru Jeřábkovi, který se s naším starostou SDH Pepou rozloučil smutečním projevem a poděkováním za jeho dlouholetou činnost a věrnost dobrovolným hasičům před jeho uložením do rodinného hrobu. Děkujeme, že jste se zúčastnili ve stejnokroji a projevili tím příslušnost k naší velké hasičské rodině a uctili jeho celoživotní práci pro hasiče.

Děkujeme též za projevené soustrasti a květinové dary k poslednímu rozloučení s naším starostou SDH. Bude nám ve sboru chybět, ale žít dál v našich myšlenkách. Čest jeho památce!

SDH Malá Lečice

2019 Rakosnik ruze s paskou