Dne 30. prosince letošního roku vzpomeneme 95. výročí narození obětavého hasiče a významného funkcionáře - Zasloužilého hasiče, bratra Josefa Doležala z SDH Luka pod Medníkem.

Bratr Josef Doležal byl aktivním členem, později také funkcionářem místního SDH v Lukách pod Medníkem a záhy zastával velitele okrsku na Jílovsku. Několik volebních období byl též platným členem OV SPO Praha západ. Jako hasič, známý svou obětavou prací byl respektován nejen mezi dobrovolnými hasiči, ale také v obci jako občan, kde se také pravidelně podílel na brigádnické činnosti v akcích „Z“.

Za svou dlouholetou obětavou práci v dobrovolné požární ochraně obdržel mnoha uznání a vyznamenání. To nejvyšší, „Titul Zasloužilý hasič“ v květnu 1995. Z tohoto titulu se mohl těšit ještě jen devět roků, než v roce 2004 zemřel.

Josefe, často na Tebe při našich hasičských setkáních vzpomínáme a děkujeme!

2018 ZH Dolezal  2018 ZH Dolezal kytka