Naše následující blahopřání k životnímu jubileu míří do Kytína, kde 22. 11. 2018 oslaví člen místního SDH, Zasloužilý hasič, bratr Josef Cihelka neuvěřitelné 90. narozeniny.

Bratr Cihelka vstoupil do řad dobrovolných hasičů již v roce 1946 a svým více, jak 72letým členstvím patří v okrese mezi ty nejvěrnější hasiče. Hned po svém vstupu do sboru patřil k nejaktivnějším členům sboru a brzy se stal kulturním referentem a později významným funkcionářem a to velitelem, nebo ještě později jednatelem SDH. V době, kdy Kytín územně patřil do okresu Příbram, bratr Cihelka pracoval jako přední funkcionář 22. okrsku při OV SPO Příbram. Organizoval a působil jako rozhodčí v základních kolech soutěže v požárním sportu v tomto 22. okrsku. Velkou pomoc na tomto úseku posléze prokazoval i po pozdější delimitaci obce Kytína pod okres Praha západ v nynějším 8. okrsku. Po roce 1989 byl jedno volební období v Zastupitelstvu obce Kytín.

Bratr Josef Cihelka za celoživotní obětavou práci pro dobrovolné hasiče získal několik ocenění a vyznamenání, z nichž to nejvyšší, „Titul zasloužilý hasič“, převzal z rukou nejvyšších představitelů SH ČMS 7. listopadu 2014.

Aktiv ZH při OSH Praha západ srdečně blahopřeje našemu oslavenci k jeho krásnému životnímu jubileu všechno nejlepší, spokojenost a hlavně to nejdůležitější, dobré zdraví! K blahopřání připojujeme i naše velké poděkování za dlouholetou, obětavou práci pro dobrovolné hasičské hnutí. Děkujeme!

2018 ZH Cihelka foto

2018 ZH Cihelka kytka