Aktiv ZH při OSH Praha západ srdečně blahopřeje náměstkovi starosty OSH PZ, členu SDH Stříbrná Lhota bratru Petrovi Jeřábkovi,Bc k udělení čestného titulu „Zasloužilý hasič“, který mu byl předán 8.11.2018 a srdečně jej vítáme do řad našeho Aktivu ZH!

Bratr Jeřábek toto nejvyšší výběrové hasičské vyznamenání převzal na zámku v Přibyslavi z rukou náměstka starosty SH ČMS Jana Slámečky, jemuž asistovali ředitel kanceláře ing. Jan Aulický a čestný náměstek starosty SH a vedoucí Aktivu ZH SH ČMS Josef Netík. V doprovodu vyznamenaného byla manželka, syn a bratr. Za OSH PZ se zúčastnil starosta OSH ing.Josef Myslín,který kromě kytice předal dárek s hasičskou symbolikou.

Práci vyznamenaného náměstka starosty br. Jeřábka v oblasti požární ochrany netřeba představovat, neboť jeho činnost jako profesionála jednak v bývalé OIPO, poté jako velitele stanice v Řevnicích i ve VV OSH je všeobecně známá. Stejně tak by se hovořilo i o jeho činnosti a mateřském sboru a stejně i v 8. okrsku, kde si získal velké uznání a respekt. Jeho zásluhou byla ve Stříbrné Lhotě po dlouholetém úsilí vystavěna hasičská zbrojnice, vybavená soudobou zásahovou technikou, o kterou v SDH soustavně pečují. Stranou v tomto směru nezůstává ani „koňka“, s kterou pod vedením Petra vystupují v dobových stejnokrojích jako hosté při různých výročích sborů. Jednodušeji řečeno: převzetí titulu ZH za tuto dlouholetou obětavou práci v hasičském hnutí je ve správných rukou. 

Petře,

Blahopřejme Ti k titulu ZH a oceňujeme i tvůj podíl na narovnání neutěšeného stavu v řízení OSH, který vznikl vinou předchozího starosty Horáka. Děkujeme ti za tvou dlouholetou obětavou činnost pro dobrovolné hasiče a přejeme ti, abys ještě dlouho toto zasloužené ocenění tvé práce užil ve zdraví a spokojenosti!

Aktiv ZH při OSH Praha západ

2018 ZH Jerabek foto

 

2018 ZH Jerabek medaile