Členové Klubu ZH 7.okrsku  Jaroslav Novák, Josef Kreperát  a Zdeněk Rychlý se na pozvání prezidenta Vltavanu Čechy Jaroslava  Camplíka zúčastnili 4.11. t.r. pietního aktu, tryzny za utonulé na českých řekách u sochy Vltavy.

Na palubě pietně smutečně ozdobeného parníku Vltava naší delegaci mile přivítali osobně prezident Vltavanu Čechy Camplík a předsedové Vltavanských spolků Josef Bílek z Davle a Václav Hodr z Prahy. Po zaujetí našeho místa na palubě a zcela zaplněného parníku členy Vltavanů ve stejnokrojích, podskalským farářem, dále řadou hostů, mezi nimi majitel Pražské paroplavební společnosti, pan Richard Vojta, členů řevnického Dělnického spolku Havlíček a dalších se parník odpoutal od přístavu a nabral kurz směrem k Vyšehradu.

Na jeho úrovni se „Vltava“ otočila a podplula pod Palackým a Jiráskovým mostem do plavební komory na smíchovské straně. Po vzedmutí hladiny část krojovaných účastníků, mezi nimi i naše delegace z parníku vystoupila, aby při pietním obřadu na dělícím betonovém pásu mezi komorou a tokem řeky stáli čestnou stráž. Parník pak pokračoval v plavbě až za Karlův most, kde se znovu otočil a proti proudu vplul zpět do plavební komory.

To už na smíchovském Janáčkově nábřeží a na mostě Legií čekal na další průběh tryzny velký počet diváků a fotografů. Připlutí parníku uvítal dechový soubor slavnostní fanfárou. Vodní hladina s parníkem zanedlouho dostoupla, aby lodník lany přivázal „Vltavu“ k betonové zdi, kde již stáli členové ve stejnokrojích jako čestná stráž. Pan farář provedl liturgický akt, vzpomenul všech utonulých při práci na řekách, povodních a závěrem vyval ke společné modlitbě. Poté položením věnce a velké kytice přistoupil s požehnáním k soše Vltavy. Na ukončení pietního aktu muzikanti zahráli lidovou píseň Čechy krásné, Čechy mé.

Nato všichni opět nastoupili na parník a pokračoval k domovskému přístavu u Palackého mostu. Během celé plavby bylo od pořadatelů podáváno podle přání občerstvení zdarma. Než došlo k úplnému závěru a poděkování za velkou účast, byla za přítomnosti obou předsedů Vltavanských spolků, panu Camplíkovi vedoucím našeho klubu předána Pamětní medaile k 100. výročí ČSR. Prezident Vltavanu Čechy ve svém poděkování také přivítal započatou spolupráci, včetně možnosti eventuálních přednášek o vorařích a srdečně ZH pozval na jejich další akce.

Akce Vltavanů proběhla velmi důstojným způsobem a oceňujeme, že i u Vltavanů se nezapomíná ctít vlastenectví a tradice. Děkujeme, že jsme se toho mohli v neděli 4.listopadu 2018 aktivně zúčastnit!

Poznámka: Při této příležitosti byl také navázán přátelský kontakt s  majitelem lodní společnosti PPS, panem Richardem Vojtou.

 

Tryzna Praha 20181103 01

 

Tryzna Praha 20181103 02

 

Tryzna Praha 20181103 03

Tryzna Praha 20181103 04

Tryzna Praha 20181103 05

 

Tryzna Praha 20181103 06

Tryzna Praha 20181103 07

Tryzna Praha 20181103 08

Tryzna Praha 20181103 09

Tryzna Praha 20181103 10