Zde naleznete dokumenty potřebné pro registraci sboru/okrsku, případně pro změny v registračních údajích.

 

Registrační list SDH

Příloha k registračnímu listu SDH

Registrační list okrsek

Příloha k registračnímu listu okrsku

Žádost o změnu registrace SDH (okrsku)

vzory razítek SDH, okrsku, atd

 

Registrační list kolektivu MH

 

Dokumenty pro přeregistraci

Souhlas s umístěním sídla SDH

Souhlas se zápisem statutára a čestné prohlášení

Výpis z valné hromady 

 

Pokud některý sbor nemá dokončenou přeregistraci (za což se jménem OSH Praha - západ omlouvám), je třeba, aby sbor dodal:

- Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku statutára (starosty) – ověřený podpis – má platnost 3 měsíce

- Souhlas se sídlem vlastníka nemovitosti (tedy kdo je vlastník sídla OSH - pozor - sídlem nemůže být hasičárna bez čísla popisného) – ověřený podpis vlastníka – má platnost 3 měsíce

- Výpis z usnesení valné hromady - té VH, která starostu zvolila

- Příloha k registračnímu listu včetně telefonů 

Tyto dokumenty, prosím, dodejte na OSH, další zajistíme my, v případě problémů vás budeme neprodleně kontaktovat.