Zde naleznete aktuální dokumenty související s pořádáním výroční valné hromady sboru / okrsku a s uzavřením daného kalendářního roku včetně splnění povinností vůči Okresnímu sdružení hasičů Praha - západ.

Hlášení o činnosti SDH

Vysvětlivky k hlášení o činnosti SDH

Příloha k registračnímu listu

Zpráva o VVH

Zpráva o VVH - volební rok

Vzory dokumentů k zajištění VVH