V souladu se Stanovami SH ČMS, Organizačním řádem SH ČMS a dalšími interními dokumenty vydává Výkonný výbor OSH Praha - západ tento metodický pokyn, kterým se upravuje procesní stránka podávání žádostí o udělení vyznamenání.

Cílem tohoto pokynu není zvýšení byrokracie, nýbrž zavedení stavu, ve kterém bude možno vaše návrhy řádně posoudit a případně ocenění zajistit. Dodržení uvedených postupů a lhůt usnadní činnost jak vám, navrhujícím, tak také nám v rámci kanceláře OSH.

Metodický pokyn