Sbor dobrovolných hasičů v Jinočanech pořádá dne 31. 8. 2019 první ročník soutěže Hasičský orientační běh Jinočany.

Soutěž je součástí seriálu Floriánek Prahy Západ, který pořádá Okresní sdružení hasičů Praha Západ.

Soutěž je zaměřena na hasičskou všestrannost a znalosti z problematiky ochrany obyvatelstva a požární prevence.

 

Propozice