Ve středu 22.12.2021 odešel po dlouhé nemoci bratr Jaroslav Blažek z SDH Černošice - Mokropsy. Členem sboru se stal v roce 1963 a po dvě období, v letech 1972 - 1978 a 1981 - 2006, byl velitelem zásahové jednotky. Za svoji celoživotní práci v hasičském hnutí byl mnohokrát oceněn, byl nositelem Medaile Svatého Floriána a od roku 2019 Záslužné medaile OSH.. Mokropeský sbor v něm ztrácí dobrého kamaráda a člověka,  obětavého hasiče, který po mnoho let určoval směřování sboru. Mokropeská komunita i celé  město pak jednu ze svých významných postav.

Čest jeho památce!

 

scan00

scan01

scan02

scan03

scan05