Dne 28. října 2021 oslavila naše republika již 103. výročí od svého založení. K této příležitosti uspořádali hasiči ze 7. okrsku na okrese Praha-západ akci, jejíž kolébkou jsou Lány, kde roku 1937 zemřel prezident „Osvoboditel“ Tomáš Garrigue Masaryk – jedná se o tzv. Masarykovu vatru, jež se poprvé v 7. okrsku okresu Praha-západ rozhořela v roce 2018. Tehdy slavila naše republika „kulaté“ sté narozeniny.

Jak se rodila Masarykova vatra

Zapálení Masarykovy vatry tehdy proběhlo v rámci akce zvané „Jízda republiky“, kdy se pietní akty konaly postupně ve všech obcích 7. okrsku a Masarykova vatra představovala vyvrcholení celé akce. K jejímu zapálení došlo v Klínci, což je jedna z obcí 7. okrsku na okrese Praha-západ.  O rok později, v r. 2019, se konalo setkání již v komornějším, avšak o nic méně důstojnějším duchu opět v obci Klínec, kdy k zapálení vatry došlo po slavnostním uctění památky obětí světových válek, recitačním vystoupení Mladých hasičů a dalších projevech, v nichž byla vzpomenuta osobnost prvního československého prezidenta. Již tehdy nepsaným způsobem bylo rozhodnuto o tom, aby se tato akce stala tradicí a všichni se těšili na další setkání v roce 2020. Nikdo nemohl tušit, že do našich životů zasáhne pandemie Covid-19 a vše bude jinak. V roce 2020 v říjnu vládl velmi striktní „lockdown“, kdy jakákoliv setkání nebyla přípustná z důvodu opravdu silného šíření pandemie.

Narozeniny republiky ve stínu pandemie

Podzimní čas roku 2021 je opět ve znamení šíření viru Covid-19, byť oproti roku předchozímu (zejména díky částečné proočkovanosti) není vzestup pandemie tak silný, jako tomu bylo v loňském roce. Hygienická opatření vztahující se na setkávání osob je samozřejmě nutno respektovat a dodržovat, nicméně vlastní setkání mohou být za dodržování všech podmínek realizována. Alespoň tomu tak na sklonku října 2021 tak bylo. Bylo tedy možné po roční přestávce opět zapálit Masarykovu vatru.

Vzpomínková akce na prvního prezidenta svobodné republiky Československo proběhla opět v Klínci, v centru obce před hasičskou zbrojnicí, přesně v den státního svátku 28. října 2021.  Od 17.00 hod. byl umožněn příchod hostů, kteří si mohli prohlédnout doprovodný program – jednalo se o malou expozici fotografií a článků ze života T. G. Masaryka a jeho rodiny, dále o publikace o prvním československém prezidentovi a v neposlední řadě bylo možno zhlédnout dokument o klíčových momentech ze života T. G. Masaryka a vzniku Československé republiky. Nedaleko hasičské zbrojnice bylo zřízeno pietní místo, kde k fotografii prvního československého prezidenta bylo možno položit květiny a kde přítomní praporečníci se sborovými prapory drželi čestnou stráž.

Nechyběla československá hymna i čtení z Hovorů s T. G. M.

Kolem 18.00 hod. bylo přistoupeno k vlastnímu zapálení Masarykovy vatry. Tohoto úkolu se zhostila paní Markéta Polívková, starostka domovské obce Klínec.  Již za praskotu plápolajícího ohně zazněla československá (ano, opravdu se jednalo obě části – českou i slovenskou) hymna v podání vynikajícího interpreta Jaroslava Nováka. Následoval projev k výročí samostatnosti českého státu a osobnosti T. G. Masaryka od Josefa Myslína, starosty Okresního sdružení hasičů Praha-západ a v podání Jaroslava Nováka zazněly také písně „Teče voda, teče“ či zamilovaná skladba Masarykova „Ach synku, synku“. Hudební produkce byla proložena recitací básně o T. G. Masarykovi od Jiřího Kupky, přečteno bylo také několik pasáží z publikace „Hovory s T. G. M.“ od Karla Čapka. V těchto ukázkách byl Masaryk představen jednak jako významný státník a demokrat, jednak jako člověk z lidu prožívající obyčejné radosti i strasti života.

Posléze bylo předáno slovo významným hostům tohoto slavnostního aktu. Pozvání přijali místopředseda Senátu ČR Jiří Oberfalzer, dále senátor Petr Štěpánek, zastupitel Středočeského kraje Robert Bezděk a vedoucí Ústřední odborné rady historie a muzejnictví Václav Liška. Přítomné zástupce (nejen) okrskových sborů a rovněž spřáteleného spolku Vltavan Davle v neposlední řadě pozdravila také Markéta Polívková, starostka obce Klínec.

Ocenění významných členů

Závěrečná fáze doprovodného programu obsahovala čtení z citátů Tomáše Garrigue Masaryka, na které navázalo předání ocenění. Záslužný kříž svatého Floriána převzal z rukou Josefa Myslína, starosty OSH Praha-západ, Zdeněk Rychlý, nositel Titulu Zasloužilý hasič a nestor rozvoje hasičských tradic na okrese Praha-západ. Byl to právě on, kdo inicioval o tři roky dříve první zapálení Masarykovy vatry. Předané ocenění je symbolickým poděkováním dalších generací za obrovskou práci, kterou po sobě Zdeněk Rychlý zanechal.

Druhé ocenění bylo předáno Jiřímu Wohlmuthovi, členovi Výkonného výboru OSH Praha-západ a veliteli 7. okrsku. Tento dlouholetý činovník v oblasti represe převzal z rukou starosty OSH odznak a diplom Čestného vedoucího Okresního odborné rady represe. Oběma oceněným srdečně blahopřejeme a děkujeme za jejich dlouholetou obětavou práci!

Po bouřlivém potlesku, jež byl naprosto zasloužený, na počest obou oceněných bratrů hasičů následovala druhá část programu spojená s opékáním buřtů a neformální rozpravou všech přítomných hostů. Za vynikající servis celé akce spojený se zajištěním samotné vatry i následného občerstvení je třeba velmi poděkovat členům a členkám Sboru dobrovolných hasičů Klínec.

Pevně věříme, že v roce 2022 již zdravotní situace bude o hodně příznivější a budeme se moct setkat u Masarykovy vatry minimálně v takovém počtu, jako tomu bylo letos.

 

Autorka článku:

                                           Petra Myslínová Cejpková

                                         Kancelář OSH Praha-západ

 

Autorem fotografií je profesionální fotograf a kameraman pan Martin Čech (https://www.martincech.cz/)

Masarykova vatra II. foto Martin Čech

Masarykova vatra III. foto Martin Čech

Masarykova vatra IV. foto Martin Čech

Masarykova vatra I foto Martin Čech

Masarykova vatra V. foto Martin Čech