Výkonný výbor OSH Praha - západ v souvislosti s uspořádáním sbírky pro osoby a subjekty postižené ničivým tornádem vyslovuje poděkování organizačnímu týmu, a to

  • Barboře Pálkové z SDH Jinočany
  • Denise Neuberové z SDH Čisovice
  • Pavlu Machovi z SDH Libčice nad Vltavou

Dále pak Výkonný výbor OSH vyslovuje poděkování SDH Jinočany za organizaci centrálního sběrného místa, dopravu a třídění získaného materiálu a následnou distribuci nevyužité pomoci, panu Oldřichu Cejpkovi za sběr materiálu a pomoc na sběrném místě v obci Čisovice. Dále vyslovuje poděkování SDH Solopisky, SDH Čisovice, SDH Libčice n. Vlt. a SDH Pohoří, kteří propůjčili své prostory a pomohli s organizací sbírky.

V neposlední řady pak děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci mající za cíl zmírnit následky ničivého živlu.