Výkonný výbor OSH Praha - západ na svém zasedání vyjádřil poděkování dvěma významným funkcionářům, kteří se po několika funkčních obdobích v čele okresních odborných rad rozhodli dále v těchto funkcích nepokračovat.
Zároveň Výkonný výbor jednomyslně rozhodl o udělení následujících čestných titulů:
Titul Čestný vedoucí okresní odborné rady represe byl udělen panu Jiřímu Wohlmuthovi, členu Výkonného výboru, jako výraz poděkování za desítky let trvající práce v oblasti represe a jako poděkování za dlouholeté vedení této okresní odborné rady
Titul Čestný vedoucí okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva byl udělen panu Františku Královi, členu Výkonného výboru, jako výraz poděkování za desítky let trvající práce v oblasti prevence a jako poděkování za dlouholeté vedení této okresní odborné rady.
Oba zkušení funkcionáři (a také poctiví a slušní hasiči) zůstávají nadále členy VV OSH Praha - západ a věříme, že svými zkušenostmi dále přispějí k rozvoji hasičiny na našem okrese.