Jak jste si jistě všimli na sociálních sítích či díky informací zaslaným elektronickou poštou, i my jsme se zapojili do boje proti pandemii onemocnění COVID-19. Naše zapojení spočívá zejména v distribuci desinfekce Anti-COVID od české společnosti ČEPRO a lahviček pro stáčení desinfekce. Dále v nejbližších dnech očekáváme dodání 3D tiskárny, abychom započali s výrobou ochranných pomůcek. V případě, že byste měli o pomoc OSH Praha - západ zájem, neváhejte nás kontaktovat - desinfekce prozatím byla distribuována mezi sbory dobrovolných hasičů, jednotky požární ochrany, obce, seniory, domovy důchodců, policejní stanice, dětské domovy a další instituce v rámci Prahy - západ i přilehlých okresů.

V souvislosti s touto akcí je mou milou povinností zmínit ty, díky kterým jsme mohli tuto akci rozjet. Začnu lidmi z vlastních hasičských řad:

Monika Němečková - náměstkyně starosty SH ČMS - pomoc se získáním dotace na zakoupení desinfekce a 3D tiskárny

Oldřich Cejpek - člen SDH Čisovice - poskytnutí prostor pro uskladnění a výdej desinfekce, pomoc s dopravou

Bohumil Peták -  člen SDH Čisovice - pomoc při manipulaci s desinfekcí, poskytnutí vysokozvižného vozíku

SDH Zahořany - pomoc při stáčení desinfekce do lahví

SDH Davle - doprava lahví z Lanškrouna

sbory v rámci OSH Praha - západ - pomoc s distribucí desinfekce potřebným

Celá akce se však může uskutečnit jen díky firmám a institucím, které poskytly finance, své výrobky či služby:

Nadace ČEZ - www.nadacecez.cz - poskytnutí dotace na zakoupení 1000 litrů desinfekce a 3D tiskárny

Kofola - www.kofola.cz - bezplatné poskytnutí 3 tisíc kusů lahviček 0,25 litru pro stáčení desinfekce

Bema Lanškroun - www.bema-la.cz - bezplatné poskytnuí 4 tisíc kusů lahvičel 1 litr pro stáčení desinfekce

Plasty Mladeč - www.filament-pm.cz - poskytnutí filamentu do 3D tiskárny s výraznou slevou

FUEL INVEST - www.printwithsmile.com - bezplatné poskytnutí filamentu do 3D tiskárny

3D Evolution s.r.o, - www.vsepro3Dtisk.cz - bezplatné poskytnutí filamentu do 3D tiskárny

Richard Mrázek, RiMrwww.ok-rimr.com - poradenství při nákupu 3D tiskárny

Petr Mathauser - www.mathauser.com - zapůjčení palet pro dovoz lahviček