Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku Praha - západ za obětavé spolupráce členů SDH Klínec uspořádal druhé zapálení Masarykovy vatry po loňském jubilejním roce 100. výročí vzniku Československa. K pokračování této, v minulosti bývalé tradice dobrovolných hasičů, si ZH přizvali vzácné hosty, kdy mezi nimi byl také radní KÚ Středočeského kraje, pan JUDr. Robert Bezděk CSc., starostka obce Klínec, paní Bc. Markéta Polívková, dále pak delegace Vltavanu Davle, Dělnické jednoty „Havlíček“ v Řevnicích a zpěvák pan Jaroslav Novák. Bohužel, z přislíbené návštěvy se pro náhlé virózní onemocnění musel omluvit pan místopředseda Senátu PS ČR Jiří Oberfalzer.

Hosté, delegace SDH 7. okrsku, společně s Vltavany a Havlíčkovci se svými prapory se shromáždili u pomníku padlých v první světové válce. Po položení věnce a projevu paní starostky tak uctili památku padlým vojínům. Tímto aktem bylo vzpomenuto 101. výročí vzniku ČSR.

Po přesunu na obecní zahradu u hasičské lípy, která byla vysazena v loňském jubileu Republiky, bylo krátké zastavení, kde dívka z řad Mladých hasičů zarecitovala báseň J. V. Sládka „Slovanská lípa“. Následoval krátký projev o historii lípy, stromu, který byl přijat v roce 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze jako národní symbol. Paní starostka obce pak lípu zalila vodou z konve, a tak symbolicky převzala péči obce nad tímto národním stromem.

Poté u hasičské zbrojnice a oficiálním zahájení proběhl kulturní program. V jeho rámci zatroubili trubači píseň „Čechy krásné, Čechy mé“, kterou jako později i další písně a hymnu sólově zazpíval pan Jaroslav Novák za hudebního doprovodu tří houslistů. Následovala recitace básně „To kalné ráno“ od Jar. Seiferta. Přítomní si dále vyslechli projev k hasičské historii zapalování vatry TGM od r. 1935, jež vznikla v Lánech. Následovalo čtení několika myšlenek TGM, zaznamenaných K. Čapkem. Vlastní zapálení vatry TGM provedl pan radní se starostkou obce a dvěma ZH. Znovu zazněl zpěv prezidentových oblíbených písní „Ach synku, synku“ a „Teče voda, teče“. Akt byl ukončen zpěvem československé hymny opět za hudebního doprovodu.

Než došlo ke společenskému posezení v klubovně SDH Klínec, předal starosta OSH Praha - západ br. Josef Myslín přítomnému radnímu JUDr. Bezděkovi a omluvenému senátorovi Oberfalzerovi (prostřednictvím jeho tajemníka) „Záslužné medaile OSH PZ“ jako uznání za dlouhodobou podporu dobrovolných hasičů v okrese Praha - západ.

Závěrem článku patří poděkovat klíneckému SDH za poskytnutí důstojného prostředí a vzorné zajištěné občerstvení, zejména jeho ženám, které navíc připravily výborné sladké dobrůtky. Členové Klubu ZH 7. okrsku vyslovují za vše klíneckým hasičům velké poděkování!

Zdeněk Rychlý, vedoucí Klubu Zasloužilých hasičů 7. okrsku, okres Praha-západ

IMG 2297

IMG 2307

IMG 2327

IMG 2346