Sobota 12. října 2019 byla dnem vskutku nádherným a slunečným. Takový den přímo vybízel nezůstávat doma a strávit nějaký ten čas v přírodě. Toto se splnilo téměř 300 malým závodníkům z okresu Praha-západ, kteří se zúčastnili tradičního branného závodu (Závod požárnické všestrannosti) hry Plamen. Hostitelskou obcí byly v letošním roce Psáry, kde ve spolupráci místního sboru dobrovolných hasičů a vedení obce byla připravena trasa v terénu k plnění typických úkolů pro ZPV (zdravověda, střelba, topografie atd.) na jednotlivých stanovištích.

Slavnostní zahájení proběhlo na tzv. „základně“ v horní části psárské ulice Na Vápence v 9.00 hod. Všechny závodníky v kategoriích přípravka, mladší a starší přivítal Michal Zrno, vedoucí Okresní odborné rady mládeže, dále pak Josef Myslín, starosta OSH, a v neposlední řadě také náš vzácný host. Tím byl pan radní Krajského úřadu Středočeského kraje, JUDr. Robert Bezděk, CSc., jenž donesl pro naše soutěžící i malé sladké překvapení. Krajský úřad Středočeského kraje byl významným sponzorem této akce. Dalším sponzorem se stala společnost PPL. Poděkování si zaslouží také naše partnerské firmy Sabe a Požární bezpečnost. Okresní sdružení hasičů velmi děkuje za tuto podporu. Součástí slavnostního zahájení byla také minuta ticha k uctění památky p. Karla Gotta, významné osobnosti naší kultury nedávno zemřelé, neboť den konání akce byl současně dnem státního smutku, avšak dle oficiálních pokynů nebyly již předem sjednané akce rušeny.

Po slavnostním zahájení započal start jednotlivých kategorií. Do terénu se postupně vydávaly všechny přítomné hlídky s tím, že nejprve započaly přípravky, poté mladší a starší účastníci vyběhli jako poslední. Role startéra se ujal přímo starosta OSH Praha-západ Josef Myslín.

Během celé soutěže bylo zaznamenáno několik (naštěstí ne vážných) úrazů, takže paní zdravotnice Magda měla chvilkami trochu napilno, ale vše dopadlo dobře – díky obrovské disciplinovanosti všech závodníků a vzájemné součinnosti jejich vedoucích. Po sečtení výsledků v každé kategorii proběhlo její vyhodnocení a předání cen. Před třetí hodinou odpolední si slavnostně převzali svá ocenění i poslední soutěžící – v kategorii starších.

A jak to vlastně celé dopadlo? V kategorii přípravka se na místě první umístilo družstvo Libeň „A“, jako druhé skončily Zahořany a třetí opět Libeň – tentokrát družstvo „B“. V kategorii mladších „braly“ první místo Zahořany, na stříbrné pozici skončilo Jílové u Prahy a bronzové ocenění si odvezl Sloup. Pro změnu v kategorii starších Sloup zabodoval na prvním místě, jako druhé skončilo Jílové u Prahy „B“ a na bronzové příčce opět Jílové u Prahy – tým „A“.

Okresní sdružení hasičů Praha-západ děkuje všem, kdo se na zajištění této krásné akce podíleli jakýmkoliv způsobem. Náš dík patří Okresní odborné radě mládeže, všem rozhodčím, členům sčítací komise, zdravotní službě a samozřejmě také Sboru dobrovolných hasičů Psáry a Obci Psáry za veškeré zajištění lokality závodu. Ještě jednou vyslovujeme díky našim sponzorům!

Těšíme se na další setkání.

Petra Myslínová Cejpková, kancelář OSH Praha-západ

 

O naší soutěži byla pořízena také televizní reportáž

https://www.facebook.com/watch/?v=739924003119954