V sobotu 21. září 2019 se konal již třetí ročník soutěže "O pohár starosty OSH". Tak jako každým rokem přibližně ve stejnou dobu byla tato soutěž pořádána v Čisovicích na cvičné hasičské louce. Byl to právě Sbor dobrovolných hasičů Čisovice neboli mateřský sbor starosty OSH Ing. Josefa Myslína, který se ujal pořadatelské činnosti.

Je nutno zdůraznit, že přípravy soutěže začaly probíhat již o mnoho dnů dříve, kdy členové sboru strávili mnoho času přípravou tréninkové louky, aby byla maximálně vyhovující pro řádný průběh soutěže. Tuto práci probíhající mimo zraky návštěvníků si nezřídka mnoho lidí nedokáže představit. Připravit bylo třeba nejen louku, ale také tzv. "boudu" neboli zázemí, ve kterém se nachází sice improvizovaná, ale plně funkční kuchyňka, která po dobu akce plnila funkci takřka profesionálního prodejního stánku. Za veškerou přípravnou činnost patří náš obrovský dík členům SDH Čisovice a samozřejmě za bezchybný průběh akce jako takové, neboť se opravdu vydařila.

Sobotní ráno sice nezačalo nejtepleji, ale paprsky slunce stále nabíraly na intenzitě, tudíž se nakonec z jinovatkového rána "vyloupl" krásný slunný den. V paprscích již téměř babího léta soutěžilo na čisovické trénikové louce dvacet družstev ve třech kategoriích. Jednalo se o kategorii PS 12 s neupravenou "mašinou" (zde byla povolena smíšená družstva), dále pak o kategorii Źeny sport a Muži sport.

Zahájení soutěže proběhlo v 10.00 hod. dopoledne. Soutěžní družstva byla přivítána starostou OSH Praha-západ, Ing. Josefem Myslínem, který se ujal funkce hlavního rozhodčího. Slovo převzal také p. Jan Říha ml., starosta pořádající SDH Čisovice a současně 7. okrsku, do něhož SDH Čisovice náleží. Informace týkající se pravidel podal rozhodčí disciplíny p. Jan Posluh. Je třeba velmi poděkovat celému týmu rozhodčích, dále členům sčítací komise v čele s pí. Janou Říhovou a v neposlední řadě p. Pavlu Topolovi z SDH Lety, který se ujal velmi důležité funkce zdravotníka. Velké díky náleží také pí. Jitce Dolejšové z pořadatelského sboru, která celou soutěž poctivě dokumentovala svým fotoaparátem. Komentování soutěže připadlo Petře Myslínové Cejpkové, pracovnici OSH Praha-západ.

Celá soutěž probíhala jako po másle a po cca 20minutové pauze následující po prvním kole stejně hladce proběhlo také druhé kolo. Před třetí hodinou odpolední proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. V kategorii PS 12 se na nejvyšší příčce umístilo družstvo "A" ze Zahořan s časem 22,40. Na druhém místě bodovaly opět Zahořany, tentokrát družstvo "B" s časem 24,33. Na místě třetím s časem 27,27 (nejde o překlep) se umístilo družstvo "A" z Klínce.

V kategorii Ženy sport soutěžila pouze dvě družstva. Na pozici zlaté tak skončilo družstvo ze Zahořan s časem 21,40. Pozice stříbrná náležela domácím čisovickým ženám s časem 25,71. V kategorii Muži sport opět zabodovaly Zahořany s časem 18,35. Druhá příčka připadla družstvu z Dolních Břežan s časem 19,31 a na místě třetím skončily domácí muži z Čisovic s časem 21,12. Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme za účast všem družstvům, neboť všechny útoky byly moc pěkné a zaslouží si symbolický potlesk.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kdo se na zajištění soutěže jakýmkoliv způsobem podíleli. Naše díky také náleží sponzorům a partnerům, jimiž jsou: firma Sabe, firma PPL a Pivovar Velkopopovický Kozel. Za veškerou podporu a dary děkujeme a moc si toho vážíme!

Petra Myslínová Cejpková, kancelář OSH Praha-západ

Fotogalerie

PS1