Sbor dobrovolných hasičů Čisovice patří mezi nejstarší sbory na okrese Praha-západ. Jedná se o třetí nejstarší sbor v této lokalitě, který se o 3. místo dělí ještě se Sborem dobrovolných hasičů v Mníšku pod Brdy. Oba tyto sbory tedy v letošním roce slaví úctyhodných 140 let od svého založení.

V Čisovicích proběhly oslavy v sobotu 31. srpna 2019. Celý program započal krátce po půl druhé odpoledne slavnostním průvodem od místního kulturního domu přes střed obce k pomníku padlých, kde byly položeny věnce a květiny a samozřejmě zazněla státní hymna. Poté se účastníci přesunuli opět ke kulturnímu domu, kde program pokračoval projevy významných hostů z veřejné oblasti a představitelů hasičského hnutí. Tuto část programu zahájil svým projevem čerpajícím z historie i současnosti sboru starosta SDH Čisovice Jan Říha. Poté bylo předáno slovo hostům, které představil Ing. Josef Myslín, člen SDH Čisovice a starosta Okresního sdružení hasičů Praha-západ.  Sbor dobrovolných hasičů Čisovice tímto děkuje za podporu a návštěvu senátoru Jiřímu Oberfalzerovi a JUDr. Robertu Bezděkovi CSc., radnímu Středočeského kraje. Slova se ujala též starostka obce Čisovice Zuzana Kuthanová a dále se k projevům připojili Bc. Václav Jankovský, náměstek starosty KSH Středočeského kraje, a Bc. Petr Jeřábek, náměstek starosty OSH Praha-západ. Starostka obce v rámci této části programu též slavnostně předala veliteli JSDHO Martinu Svobodovi nový zásahový automobil CAS 32 Tatra 815.

Posléze následovalo předání vyznamenání členům sboru za jejich práci. Z vyšších vyznamenání byly předány Medaile Za mimořádné zásluhy a Záslužná medaile Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje dvěma dlouholetým členkám sboru, které se výraznou měrou zasloužily o rozvoj činnosti žen v čisovickém sboru a díky jejich práci bylo dosaženo mnoha úspěchů nejen v soutěžní oblasti. V neposlední řadě následovalo předání Pamětních listů všem hostům a zástupcům sborů, které přijaly pozvání na tuto akci.

Během odpoledního a podvečerního programu mohli všichni hosté využít občerstvení, o které se postarali přímo členové SDH Čisovice. K posezení, tanci a poslechu hrála kapela FRAM až do pozdních večerních hodin. Mezi další doprovodné složky programu patřila výstava z historie sboru v zasedací místnosti kulturního domu, kde si návštěvníci mohli prohlédnout staré dokumentace až z doby prvopočátku čisovických hasičů, pamětní kroniku či mnoho fotografií ze starší i nové doby. Zde byl přítomen též PhDr. Pavel Buchtele, pracovník Okresního archívu pro Prahu-západ v Dobřichovicích, který přivezl již archivované dokumenty týkající se historie čisovického sboru a samotné obce.

Součástí výstavy byla také ukázka výstroje. Kromě toho zde byl rovněž připravený koutek pro nejmenší návštěvníky zaměřený na oblast požární prevence. Jelikož však po celý den vládlo nádherné počasí, mohli si návštěvníci oslav vychutnat další doplňky programu, jako byla prezentace zásahových vozů čisovické jednotky, na čisovické návsi byla předvedena ukázka vyproštění zaklíněné osoby z havarovaného vozidla, báječný výhled na celou obec pro změnu zajistila výsuvná plošina, již přivezli členové hasičského sboru Praha 6 - Řepy. Obrovský aplaus pak sklidili čisovičtí Mladí hasiči, kteří předvedli požární útok hašení domečku.

Celý čas oslav byl provázen výbornou a přátelskou atmosférou. Sbor dobrovolných hasičů Čisovice děkujeme všem, kteří se tohoto významného dne zúčastnili a v neposlední řadě se jakýmkoliv způsobem podíleli na jeho přípravě a zdárném průběhu.

Petra Myslínová Cejpková, kronikářka SDH Čisovice