Okresní sdružení hasičů Praha-západ uspořádalo po Mladém kronikáři další akci, která si kladla za cíl splnění odznaků odborností pro hru Plamen. Tentokrát se předmětem školení stala specializace Mladý ekonom, která proběhla v neděli 24. února 2019 v Obecním domě v Bojově (součást obce Čisovice).

Do školení se přihlásilo celkem osm Mladých hasičů ze čtyř sborů. Sbor dobrovolných hasičů v Bojanovicích vyslal celkem tři Mladé hasiče, stejně tak Sbor dobrovolných hasičů Solopisky. Jedním Mladým hasičem byl zastoupen Sbor dobrovolných hasičů v Čisovicích a také se zúčastnil zástupce Sboru dobrovolných hasičů Kosova Hora, který leží na okrese Příbram.

Školení započalo v 10.00 hod. dopoledne a probíhalo i s pauzou na oběd něco málo přes tři hodiny. Přítomní lektoři byli současně také zkušební komisí. Předsedou zkušební komise byl p. Marek Loukotka z domovského Sboru dobrovolných hasičů Bojov a druhou členkou i přednášející lektorkou sl. Iveta Svobodová z SDH Čisovice. Přivítat mladé účastníky tohoto jednodenního kurzu přišel také p. Zdeněk Rychlý, náměstek starosty a jednatel SDH Bojov, významná osobnost OSH Praha-západ a nositel titulu Zasloužilý hasič. Přítomen byl dále starosta OSH PZ, Ing. Josef Myslín, který je stejně jako sl. Svobodová členem SDH Čisovice.

Během školení byli Mladí hasiči seznámeni se základy sborového účetnictví. Zkusili si vyplnit pokladní doklady, seznámili se s náležitostmi faktury, byli obeznámeni s rozpočtem i s dalšími ekonomickými prvky, např. jak postupovat v případě zjištění poškození bankovky. Celý výklad probíhal ve formě určené mladším posluchačům, avšak v takové podobě, aby veškeré podstatné náležitosti nebyly vynechány. Na závěr školení si přítomní Mladí hasiči napsali test, v němž obstáli všichni doslova na výbornou. Po úspěšném absolvování specializace Mladý ekonom následovalo předání osvědčení, drobné odměny za účast a samozřejmě také odznáčku této specializace.

Okresní sdružení hasičů Praha-západ děkuje všem účastníkům za jejich zájem a blahopřeje k dosaženým výsledkům. Děkuje také oběma lektorům, kteří se precizně zhostili svého úkolu. Velké poděkování si také zaslouží paní Vendula Novotná z SDH Bojanovice, která je ve svém sboru vedoucí kolektivu Mladých hasičů. Po celou dobu školení byla velmi nápomocná oběma lektorům znalostmi ze své praxe a také pomáhala s přípravou občerstvení. Ještě jednou všem velmi děkujeme!

Těšíme se na nová setkání při školení dalších odborností a specializací.

Petra Myslínová Cejpková, pracovnice kanceláře OSH PZ

2019 Ekonom Bojov 1

 

2019 Ekonom Bojov 2

 

2019 Ekonom Bojov 3

 

2019 Ekonom Bojov 4

 

2019 Ekonom Bojov 5