Omluva zastupitelům obce Libeř

Dne 12. září 2018 jsem na svém osobním facebookovém profilu uveřejnil informaci o problémech Sboru dobrovolných hasičů Libeř v souvislostí s jednáním obce Libeř – o těchto problémech jsem se dozvěděl zprostředkovaně. Při osobním jednání se starostou a místostarostou obce Libeř se ukázalo, že tyto informace byly lživé a nepravdivé. Proto se tímto omlouvám starostovi obce Libeř a všem zastupitelům obce Libeř za uvedení těchto informací, které dotyční mohou vnímat jako informace poškozující jejich dobré jméno.

V Praze dne 24. 9. 2018

Josef Myslín
starosta OSH Praha - západ