V neděli 2. září 2018 se v prostorách Obecní knihovny Čisovice uskutečnilo školení odbornosti Mladých kronikářů. Přátelského setkání dětí a dospělých se zúčastnilo celkem šest dětí ze tří sborů – tři děti z SDH Lety, dvě děti z SDH Solopisky a také zde byla jedna reprezentantka SDH Bojanovice. Děti dorazily se svými vedoucími kolektivů – Bárou, Pavlem a Vendulkou.

Lektorský štáb, který současně plnil také funkci zkušební komise, byl tvořen celkem třemi členy. Roli lektora a současně odborného poradce se zhostil Zasloužilý hasič, p. Zdeněk Rychlý, člen SDH Bojov, jenž jako bývalý dlouholetý kronikář obce a též znalec místní historie měl dětem mnoho co zajímavého říci k tomu, co vlastně kronika je, k čemu slouží, jak by měla být vedena a mj. také seznámil Mladé hasiče s historií přímo obce Čisovice. Za jeho zajímavé povídání a čas mu tímto velmi děkujeme!

Dalším členem štábu byl přímo starosta OSH Josef Myslín, jenž seznámil děti se strukturou Okresního sdružení a s různými věcmi organizačními, které se týkají spíše novodobé historie. Předsedkyní zkušební komise a organizátorkou přednáškových bloků byla Petra Myslínová Cejpková, pracovnice kanceláře OSH Praha-západ, současná kronikářka obce Čisovice a Sboru dobrovolných hasičů Čisovice, která ve svém výkladu kromě kronikářské práce hovořila také o významu kronik Mladých hasičů pro celostátní hru Plamen.

Celé školení bylo pojato jako příjemné sezení s lektory, kdy děti se mohly kdykoliv na cokoliv zeptat. Je třeba zdůraznit, že všichni malí účastníci byli velmi hodní, poctivě si zapisovali poznámky během veškerých výkladových bloků. Ty byly proloženy praktickými částmi zkoušky, kdy si děti navrhly titulní stranu kroniky svého kolektivu v první části a ve druhé části praktické zkoušky se samy pokusily o kronikářskou reportáž z akce, již se svým kolektivem zažily. Po výkladových blocích a praktické části následovalo psaní testu, jenž byl tvořen dvaceti otázkami. Všechny děti dosáhly velice dobrých výsledků v obou částech zkoušky. Zbývala ještě část ústní, kdy členové komise položili každému z účastníků školení dvě otázky, jež vycházely ze všech výkladových bloků. A celkový výsledek? Všichni malí frekventanti odbornost splnili perfektně! Z rukou starosty OSH obdrželi Osvědčení o absolvování odbornosti a také odznáček Kronikáře spolu s několika malými dárky. Následoval přípitek dětským šampusem, za který moc děkujeme paní Vendulce, vedoucí MH z SDH Bojanovice. Na úplný závěr se všichni žáci se svými lektory a vedoucími vyfotografovali.

Za OSH Praha-západ moc všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další milé setkání!

Petra Myslínová Cejpková

Mlady kronikari 20180902 01 

Mlady kronikari 20180902 02  Mlady kronikari 20180902 03

Mlady kronikari 20180902 04

Mlady kronikari 20180902 05

Mlady kronikari 20180902 06

Mlady kronikari 20180902 07