V neděli 19. srpna se v Mníšku pod Brdy uskutečnilo soustředění požárního sportu, konkrétně pak zaměřené na disciplínu běh na 100 metrů s překážkami. Akce se uskutečnila pod patronací Okresního sdružení hasičů Praha – západ a v roli trenérů se nám představili čeští reprezentanti Markéta Marková, Monika Marešová a Lukáš Kroupa. Těm patří velké poděkování za to, že své nesporné znalosti a dovednosti předávali další generaci nadějných mladých sportovců. Těch se v Mníšku pod Brdy sešlo 24 – dvanáct děvčat a dvanáct chlapců. Všichni si pod vedením trenérů vyzkoušeli správné provedení jednotlivých úseků této nádherné disciplíny požárního sportu. Nyní je na nich, zda budou získané znalosti a dovednosti rozvíjet. Soustředění prokázalo, že podobné akce jsou velmi potřebné, protože ponechat rozvoj mladých sportovců jen na bedrech jednotlivých sborů zkrátka není efektivní. O soustředění byl poměrně velký zájem, což pořadatele z OSH Praha – západ vede k přemýšlení nad formou dalšího setkání zaměřeného na požární sport.

Akce se mohla uskutečnit i díky tomu, že okresní sdružení spojilo síly s několika sbory, které nejen že poskytly překážky, ale také partu hasičů ochotných přiložit ruku k dílu. Velké poděkování patří také ZŠ Mníšek pod Brdy, která poskytla pro soustředění svůj sportovní areál. Nesmíme zapomenout ani na sponzory, kteří podpořili finančně či materiálně tuto akci – konkrétně jde o Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, město Mníšek pod Brdy, firmu HasPot, pana senátora Jiřího Oberfalzera či například pana Marka Loukotku, který bezplatně nabízel účastníkům soustředění masáže, či slečnu Terezu Hrabětovou, která se rovněž bez nároku na honorář ujala role fotografky. Poděkování patří také zdravotníku panu Danielu Skučkovi, který rovněž poskytl své služby se slevou.

 

Galerie fotografky Terezy Hrabětové

Zpravodaj hasičského sportu s článkem o našem soustředění

 

Soustredeni1 1Soustredeni2 1

Soustredeni3