2018 OSHPZ PF2019

Okresní odborná rada represe přijala na svém zasedání následující 

PLÁN PRÁCE