V pátek 24. května proběhlo v prostorách Regionálního muzea v Jílovém u Prahy slavnostní vyhlášení literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Jedná se již o 45. ročník této úspěšné soutěže s hasičskou tématikou.

Jako každý rok, také letošní ročník proběhl pod hlavní organizační záštitou Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva, jejíž členové zajistili kontakt na nejrůznější školy a zájmové skupiny na okrese Praha-západ, rozeslali propozice, soustředili soutěžní práce, vyhodnotili je a v neposlední řadě zajistili také malé odměny pro výherce.

Zřejmě nejtěžší je vždy část vyhodnocení. Jen letos obdrželo Okresní sdružení hasičů Praha-západ neuvěřitelných 348 prací literárních, výtvarných i několik nově zavedených digitálních. Na členy Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva tak jedné březnové soboty připadl nelehký úkol – vybrat v každé kategorii tři nejlepší práce. Není to vůbec jednoduché, neboť každé malé dílko je svým způsobem ojedinělé a originální, vykazující tvůrčí fantazii i čas malého autora. Pravidla jsou ovšem neúprosná, tudíž vítězná místa mohou být pouze tři v každé kategorii, avšak s ohledem na skutečnost, že došlo opravdu hodně pěkných prací, rozhodla se Okresní odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva udělit tři zvláštní ceny své rady. Dalších šest mimořádných cen spolu s čestným uznáním udělil přímo starosta OSH Praha-západ, Ing. Josef Myslín. Za krásné příspěvky však je třeba poděkovat bez výjimky všem zúčastněným soutěžícím, kteří v letošním roce na okrese Praha-západ reprezentovali celkem 22 škol a 17 sborů dobrovolných hasičů.

Vlastní slavnostní akt, jehož se zúčastnila většina oceněných dětí spolu se svými doprovody, se odehrával ve velmi přátelské atmosféře – jak již bylo v úvodu zmíněno – Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Patří se velmi poděkovat správě muzea za umožnění pořádání této tradiční akce a za veškerou vstřícnost a ochotu, jíž se nám zde každým rokem dostává. Naše poděkování náleží také vzácnému hostu, p. radnímu Robertu Bezděkovi z Krajského úřadu Středočeského kraje, jenž patří k velkým podporovatelům hasičského hnutí a jehož jsme měli tu čest na slavnostním vyhlášení POODM přivítat. Poděkování náleží rovněž všem členům a členkám Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva, bez jejichž práce by tato soutěž zajištěna být nemohla.

Ještě jednou blahopřejeme všem výhercům a velmi nás těší, že někteří z nich uspěli také v krajském kole POODM.

Přejeme hodně sil do další tvůrčí činnosti a těšíme na nový ročník POODM!

Petra Myslínová Cejpková, kancelář OSH Praha-západ

2019 POODM Jilove 1

2019 POODM Jilove 2

2019 POODM Jilove 3

2019 POODM Jilove 4

2019 POODM Jilove 5

2019 POODM Jilove 6