Obdobně jako každý rok, také i letos se na Vás obracíme s prosbou o zapojení Vaší školy či organizace do 45. ročníku celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže.

Hlavním cílem této soutěže je zejména zvýšení povědomí dětí a mládeže v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva, a to hravou formou. Účastníci v této soutěži mohou několika možnostmi např. vyjádřit své dosavadní poznatky poznatků o příčinách požárů, o příkladech nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm a hořlavinami, o nebezpečných hrách dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami či zábavnou pyrotechnikou.

Soutěže se v rámci okresu Praha – západ mohou kromě mateřských, základních, základních uměleckých, speciálních škol, gymnázií, středních škol a učilišť zúčastnit i další dětské a mládežnické organizace (např. kolektivy mladých hasičů, skauti, domovy dětí a mládeže apod.) Soutěž je určena pro žáky a studenty do 18 let a je rozdělena do tří částí (literární, výtvarná a digitální technologie), které jsou pak rozděleny do kategorií podle věku. Termín pro odeslání/odevzdání prací je do 28. 2. 2019. Kontaktní osobou pro informace ve věcech soutěže je Marek Loukotka, mobil: 727 851 248, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dopis

Propozice

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tabulka hodnocení základního kola